Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:8

Utkom från trycket den 8 maj 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom område med risk för gruvras i Hofors kommun.

beslutade den 7 maj 2024.
(3291-2024)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) följande.

1 § Det är förbjudet för allmänheten att vistas inom område med risk för gruvras inom Hofors kommun. Områdets gränser anges på bifogad karta (bilaga 1).

2 § Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området eller uppdragstagare som utför uppgifter för statlig eller kommunal räkning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 maj 2024 klockan 09.00.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ann-Charlotte Nyman (Enheten för diarium och juridik)

21FS 2024:8 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom område med risk för gruvras i Hofors kommun Pdf, 296.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss