Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:5

Utkom från trycket den 9 juli 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Baggsundet, Söderhamns kommun.

beslutade¹ den 9 juli 2021.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300), att fartbegränsning till 5 knop ska gälla i Baggsundet, Söderhamns kommun. Föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Motordriven farkost får inte framföras med högre fart än fem (5) knop i Baggsundet, Söderhamns kommun inom följande koordinater:

61 ° 18,627’ N 17 ° 10,457’ E
61 ° 18,540’ N 17 ° 10,468’ E
61 ° 18,525’ N 17 ° 9,746’ E
61 ° 18,468’ N 17 ° 10,008’ E

Koordinaterna är angivna i geodetiskt referenssystem WGS84 (World Gedetic System).
Karta, se bilaga 1.

Hastighetsbegränsningen ska utmärkas med väl synliga tavlor enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Söderhamns kommun svarar för att tavlor avseende hastighetsbegränsningen sätts upp och underhålls.

Denna föreskrift träder i kraft den 10 augusti 2021 då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter 21FS 2011:9 beslutade den 2 maj 2011 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

VERONICA LAURITZSEN

Ulrika Svedjerot (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 9 juli 2021, dnr 5156-2018

21FS 2021:5 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Baggsundet, Söderhamns kommun Pdf, 225.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss