Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:4

Utkom från trycket den 28 maj 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

beslutade¹ den 28 maj 2021.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 följande.

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2021:2) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-310- 2021), ska upphöra att gälla den 1 juni 2021.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ann-Charlotte Nyman (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 28 maj 2021, dnr 3715-2021

21FS 2021:4 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Pdf, 129.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss