Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:2

Utkom från trycket den 22 januari 2021
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

beslutade¹ den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följande.

1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska begränsa antalet deltagare till i förordningen angivet antal deltagare.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Gävleborgs län.

2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Gävleborgs län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får antalet deltagare uppgå till högst åtta.

3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som sägs i dessa föreskrifter finns i 17 - 21 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.
  2. Föreskrifterna gäller tillsvidare dock längst till utgången av september 2021.
  3. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2020:18) om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ann-Charlotte Nyman (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 22 januari 2021, dnr 310-2021

21FS 2021:2 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Pdf, 120.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss