Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2021:10

Utkom från trycket den 1 februari 2022
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 29 november 2021 beslutat om ändring i Länsstyrelsen Västra Götalands län föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförfattningen, med nummer 14FS 2021:39, kommer att gälla för Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Gävleborgs, Dalarna och Örebro län från och med den 1 januari 2022.

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt digitalt via Västra Götalands läns författningssamling.
14FS 2021:39 (lansstyrelsen.se) Pdf, 156.1 kB.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

21FS 2021:10 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 136.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss