Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras av Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS 2020_2 meddelande om bekantgörande av föreskrifter om penningtvätt m m.pdf Pdf, 105.8 kB. 105.8 kB 2020-01-29 08.29
21_FS_2020_1_Förteckning_över_gällande_författningar_2020.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2020-02-25 12.46
21FS 2020_4 Hälbergets naturreservat.pdf Pdf, 525.5 kB. 525.5 kB 2020-03-06 08.10
21FS 2020_5 Sammanställning över vägar 2020.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-03-12 21.00
21FS 2020_3 Skansbergets naturreservat.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-03-20 08.29
21FS 2020_6 Ändring av föreskrifter för Änga-Tjännåsens naturreservat.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-03-27 09.59
21FS 2020_11 Föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 153.7 kB. 153.7 kB 2020-06-23 14.08
21 FS_2020_12 Föreskrift om upphävande av eldningsförbud.pdf Pdf, 104.1 kB. 104.1 kB 2020-07-01 13.00
21 FS 2020 13_ kräftpestsmittat område Rännsjöbäcken.pdf Pdf, 133.8 kB. 133.8 kB 2020-07-07 13.36
21 FS 2020_14 Ändring av föreskrifter för Svartstensuddens naturreservat.pdf Pdf, 134.7 kB. 134.7 kB 2020-09-18 09.22
Författningssamling 21FS 2020.9 pdfA.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-10-02 08.59
21FS 2020_9 Lomsmurens naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-10-02 09.00
21FS 2020_10 Kolarsjöbäckens naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-10-02 15.59
21FS2020_8_Björnbergets naturreservat.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-09 08.21
21FS 2020_17 - Förbud mot vissa sammankomster med anledning av det nya coronaviruset.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2020-11-17 08.39
21FS 2020_16 Kvarnbergets naturreservat.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-11-20 09.13
21FS 2020_15 Örnbergets naturreservat.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-11-20 09.18
21FS_2020_18 -Förbud mot vissa sammankomster med anledning av det nya coronaviruset.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2020-11-23 14.01
21FS 2020_19 - Upphävande av förbud mot vissa sammankomster.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2020-11-24 11.03
21FS 2020_20 Törnbergets_utanunderskrift.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-12-11 09.29
21 FS 2020_22 Långvinds naturreservat.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-12-18 08.15
21FS 2020_21 Utvidgning Älvåsens naturreservat.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-12-18 08.39

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS 2019_1 Förteckning över den 1 januari 2019 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.pdf Pdf, 256.8 kB. 256.8 kB 2019-02-28 13.17
21FS 2019_14 Sågtjärnsskogens naturreservat.pdf Pdf, 981.6 kB. 981.6 kB 2019-09-20 13.39
21FS 2019_10 Grinduga naturreservat.pdf Pdf, 343.7 kB. 343.7 kB 2019-04-02 15.58
21FS 2019_9 Björkehorns naturreservat.pdf Pdf, 882.3 kB. 882.3 kB 2019-03-15 08.00
21FS 2019_8 Skruvtjärnsknippens naturreservat.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_2 Stensjöns naturreservat.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_7 Tväringsskogens naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_3 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborg.pdf Pdf, 657.6 kB. 657.6 kB 2019-04-03 11.15
21FS 2019_6 Åcka naturreservat.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_11 Avlysning av vatten.pdf Pdf, 149.4 kB. 149.4 kB 2019-06-19 09.22
21FS 2019_5 Måndagsskogarnas naturreservat.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_12_upphävande av föreskrift om förbud att vistas inom det brandskadade området.pdf Pdf, 76.8 kB. 76.8 kB 2019-07-01 17.49
21FS 2019_4 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns.pdf Pdf, 93.4 kB. 93.4 kB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_13_ Flotthöljeskogen.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-10-11 08.35
21FS 2019_15 Billuddens naturreservat naturreservat.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-25 07.32
21FS 2019_16 Lundbosjön naturreservat.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-11-08 10.49
21FS 2019_17 Marsjön-Bondsundets naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-12-06 08.31
21FS 2019_18 Håmansmaren naturreservat.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-12-13 08.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2018_10 Ändring av föreskrifter för naturreservatet Tröskens rikkärr.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_11 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf Pdf, 77.3 kB. 77.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_12 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Svarttjärnsbergets naturreservat, Söderhamns kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_13 Jonasesmyrans naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_14 Rovennoppi naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 471.2 kB. 471.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_15 Naturreservatet Viks gammelskog, Bollnäs kommun.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_16 Mellanljusnans naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_17 Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats Ljusdals kommun, Gävleborgs län.pdf Pdf, 71.3 kB. 71.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_18 Gryssjöåns naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_19 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om jakt på allmänt vatten inom Gävleborgs län.pdf Pdf, 93.2 kB. 93.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_1 Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.pdf Pdf, 228.4 kB. 228.4 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_21 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun.pdf Pdf, 227.8 kB. 227.8 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_22 Gärdes naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 470.1 kB. 470.1 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_23 Skånbrännans naturreservat, Hudiksvalls kommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_24 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring, Dukarsundet, Hudiksvalls kommun.pdf Pdf, 828.5 kB. 828.5 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_2 Storröjningsmorans naturreservat, Söderhamns kommun.pdf Pdf, 808.1 kB. 808.1 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_30 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun.pdf Pdf, 694.2 kB. 694.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_34 Latåsens naturreservat, Ockelbo kommun.pdf Pdf, 987.9 kB. 987.9 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_35 Fäbods naturreservat, Hofors kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_36 Kvarnmyrornas naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_37 Lockjärv naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_38 Gråbergets naturreservat, Gävle kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_3 Burseskogens naturreservat, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_4 Norrbränningens naturreservat, Söderhamns kommun.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_5 Lingatjärnsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun.pdf Pdf, 377.3 kB. 377.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_6 Stora Blybergets naturreservat, Bollnäs kommun.pdf Pdf, 897.8 kB. 897.8 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_7 Ålsjöns naturreservat, Söderhamns kommun.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_8 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_9 Näsets naturreservat, Gävle kommun.pdf Pdf, 676.3 kB. 676.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS 2018_25 Föreskrifter om användning av vattenskoter i Ljusnan, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 93.1 kB. 93.1 kB 2019-03-14 07.54
21FS 2018_32 Förbud att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun.pdf Pdf, 193.7 kB. 193.7 kB 2019-03-14 07.53

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2017_20.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_21.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_22.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_23.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_24.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_25.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_1.pdf Pdf, 604.1 kB. 604.1 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_2.pdf Pdf, 287.8 kB. 287.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_3.pdf Pdf, 300.5 kB. 300.5 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_4.pdf Pdf, 300.4 kB. 300.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_5.pdf Pdf, 34 kB. 34 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_6.pdf Pdf, 155.8 kB. 155.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_7.pdf Pdf, 453.4 kB. 453.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_8.pdf Pdf, 299.9 kB. 299.9 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_9.pdf Pdf, 151.8 kB. 151.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_10.pdf Pdf, 917 kB. 917 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_11.pdf Pdf, 815.9 kB. 815.9 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_12.pdf Pdf, 93.4 kB. 93.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_13.pdf Pdf, 927.8 kB. 927.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_14.pdf Pdf, 406.6 kB. 406.6 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_16.pdf Pdf, 629.7 kB. 629.7 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_17.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_18.pdf Pdf, 368 kB. 368 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_19.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 13.27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2016_11.pdf Pdf, 137.6 kB. 137.6 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_12.pdf Pdf, 152.4 kB. 152.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_13.pdf Pdf, 49.4 kB. 49.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_14.pdf Pdf, 309.7 kB. 309.7 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_15.pdf Pdf, 462.5 kB. 462.5 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_16.pdf Pdf, 164 kB. 164 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_17.pdf Pdf, 48.4 kB. 48.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_18.pdf Pdf, 95.5 kB. 95.5 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_19.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_20.pdf Pdf, 437.4 kB. 437.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_21.pdf Pdf, 34 kB. 34 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_22.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_23.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_24.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_25.pdf Pdf, 212.6 kB. 212.6 kB 2019-02-28 13.28
21 FS_2016_1.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-02-28 13.28
21_FS 2016_11.pdf Pdf, 137 kB. 137 kB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_2.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_3.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_4.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_5.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_6.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_7.pdf Pdf, 363.2 kB. 363.2 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_8.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_9.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_10.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-02-28 13.28

Kontakt