Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Författningar utgivna 2023 och framåt

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor och pdf-dokument.

Författningar 2023

Just nu pågår ett arbete med att flytta författningar för att öka tillgängligheten. Författningar för 2022 är delvis publicerade som webbsidor och som pdf-dokument.

Författningar 2022

Författningar utgivna 2022 eller tidigare

Författningarna är publicerade som pdf-dokument.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras av Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt