Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Författningar Länsstyrelsen Gävleborg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_ 2021_2 Gävleborgs läns författningssamling.pdf 120.9 kB 2021-01-26 08.03
21FS_2021_1 Gävleborgs läns författningssamling.pdf 368.7 kB 2021-02-23 14.44
21FS 2021_3 Gävleborgs läns författningssamling.pdf 698.4 kB 2021-04-01 11.00
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS 2020_2 meddelande om bekantgörande av föreskrifter om penningtvätt m m.pdf 105.8 kB 2020-01-29 08.29
21_FS_2020_1_Förteckning_över_gällande_författningar_2020.pdf 410 kB 2020-02-25 12.46
21FS 2020_4 Hälbergets naturreservat.pdf 525.5 kB 2020-03-06 08.10
21FS 2020_5 Sammanställning över vägar 2020.pdf 1.2 MB 2020-03-12 21.00
21FS 2020_3 Skansbergets naturreservat.pdf 1.6 MB 2020-03-20 08.29
21FS 2020_6 Ändring av föreskrifter för Änga-Tjännåsens naturreservat.pdf 1.6 MB 2020-03-27 09.59
21FS 2020_11 Föreskrift om eldningsförbud.pdf 153.7 kB 2020-06-23 14.08
21 FS_2020_12 Föreskrift om upphävande av eldningsförbud.pdf 104.1 kB 2020-07-01 13.00
21 FS 2020 13_ kräftpestsmittat område Rännsjöbäcken.pdf 133.8 kB 2020-07-07 13.36
21 FS 2020_14 Ändring av föreskrifter för Svartstensuddens naturreservat.pdf 134.7 kB 2020-09-18 09.22
Författningssamling 21FS 2020.9 pdfA.pdf 1.6 MB 2020-10-02 08.59
21FS 2020_9 Lomsmurens naturreservat.pdf 1.5 MB 2020-10-02 09.00
21FS 2020_10 Kolarsjöbäckens naturreservat.pdf 1.5 MB 2020-10-02 15.59
21FS2020_8_Björnbergets naturreservat.pdf 1.4 MB 2020-10-09 08.21
21FS 2020_17 - Förbud mot vissa sammankomster med anledning av det nya coronaviruset.pdf 127.6 kB 2020-11-17 08.39
21FS 2020_16 Kvarnbergets naturreservat.pdf 1.4 MB 2020-11-20 09.13
21FS 2020_15 Örnbergets naturreservat.pdf 1.6 MB 2020-11-20 09.18
21FS_2020_18 -Förbud mot vissa sammankomster med anledning av det nya coronaviruset.pdf 117 kB 2020-11-23 14.01
21FS 2020_19 - Upphävande av förbud mot vissa sammankomster.pdf 112.1 kB 2020-11-24 11.03
21FS 2020_20 Törnbergets_utanunderskrift.pdf 1.2 MB 2020-12-11 09.29
21 FS 2020_22 Långvinds naturreservat.pdf 1.4 MB 2020-12-18 08.15
21FS 2020_21 Utvidgning Älvåsens naturreservat.pdf 2.1 MB 2020-12-18 08.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS 2019_1 Förteckning över den 1 januari 2019 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.pdf 256.8 kB 2019-02-28 13.17
21FS 2019_14 Sågtjärnsskogens naturreservat.pdf 981.6 kB 2019-09-20 13.39
21FS 2019_10 Grinduga naturreservat.pdf 343.7 kB 2019-04-02 15.58
21FS 2019_9 Björkehorns naturreservat.pdf 882.3 kB 2019-03-15 08.00
21FS 2019_8 Skruvtjärnsknippens naturreservat.pdf 1.7 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_2 Stensjöns naturreservat.pdf 1.1 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_7 Tväringsskogens naturreservat.pdf 1.5 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_3 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborg.pdf 657.6 kB 2019-04-03 11.15
21FS 2019_6 Åcka naturreservat.pdf 1.3 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_11 Avlysning av vatten.pdf 149.4 kB 2019-06-19 09.22
21FS 2019_5 Måndagsskogarnas naturreservat.pdf 1.2 MB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_12_upphävande av föreskrift om förbud att vistas inom det brandskadade området.pdf 76.8 kB 2019-07-01 17.49
21FS 2019_4 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns.pdf 93.4 kB 2019-02-28 13.25
21FS 2019_13_ Flotthöljeskogen.pdf 2.1 MB 2019-10-11 08.35
21FS 2019_15 Billuddens naturreservat naturreservat.pdf 1.1 MB 2019-10-25 07.32
21FS 2019_16 Lundbosjön naturreservat.pdf 1.8 MB 2019-11-08 10.49
21FS 2019_17 Marsjön-Bondsundets naturreservat.pdf 1.5 MB 2019-12-06 08.31
21FS 2019_18 Håmansmaren naturreservat.pdf 1.1 MB 2019-12-13 08.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2018_10 Ändring av föreskrifter för naturreservatet Tröskens rikkärr.pdf 1.7 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_11 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf 77.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_12 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Svarttjärnsbergets naturreservat, Söderhamns kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.pdf 1.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_13 Jonasesmyrans naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 1.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_14 Rovennoppi naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 471.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_15 Naturreservatet Viks gammelskog, Bollnäs kommun.pdf 3.3 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_16 Mellanljusnans naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 3.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_17 Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats Ljusdals kommun, Gävleborgs län.pdf 71.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_18 Gryssjöåns naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 1.1 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_19 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om jakt på allmänt vatten inom Gävleborgs län.pdf 93.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_1 Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.pdf 228.4 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_21 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun.pdf 227.8 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_22 Gärdes naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 470.1 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_23 Skånbrännans naturreservat, Hudiksvalls kommun.pdf 1.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_24 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring, Dukarsundet, Hudiksvalls kommun.pdf 828.5 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_2 Storröjningsmorans naturreservat, Söderhamns kommun.pdf 808.1 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_30 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun.pdf 694.2 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_34 Latåsens naturreservat, Ockelbo kommun.pdf 987.9 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_35 Fäbods naturreservat, Hofors kommun.pdf 1.2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_36 Kvarnmyrornas naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 1.9 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_37 Lockjärv naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_38 Gråbergets naturreservat, Gävle kommun.pdf 1.3 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_3 Burseskogens naturreservat, Ljusdals kommun.pdf 2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_4 Norrbränningens naturreservat, Söderhamns kommun.pdf 1.7 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_5 Lingatjärnsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun.pdf 377.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_6 Stora Blybergets naturreservat, Bollnäs kommun.pdf 897.8 kB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_7 Ålsjöns naturreservat, Söderhamns kommun.pdf 2.6 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_8 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.pdf 1.2 MB 2019-02-28 13.26
21FS_2018_9 Näsets naturreservat, Gävle kommun.pdf 676.3 kB 2019-02-28 13.26
21FS 2018_25 Föreskrifter om användning av vattenskoter i Ljusnan, Ljusdals kommun.pdf 93.1 kB 2019-03-14 07.54
21FS 2018_32 Förbud att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun.pdf 193.7 kB 2019-03-14 07.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2017_20.pdf 2.3 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_21.pdf 1.3 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_22.pdf 1.6 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_23.pdf 1.4 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_24.pdf 1 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_25.pdf 2.6 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_1.pdf 604.1 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_2.pdf 287.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_3.pdf 300.5 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_4.pdf 300.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_5.pdf 34 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_6.pdf 155.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_7.pdf 453.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_8.pdf 299.9 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_9.pdf 151.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_10.pdf 917 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_11.pdf 815.9 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_12.pdf 93.4 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_13.pdf 927.8 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_14.pdf 406.6 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_16.pdf 629.7 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_17.pdf 2.4 MB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_18.pdf 368 kB 2019-02-28 13.27
21FS_2017_19.pdf 1.1 MB 2019-02-28 13.27
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21FS_2016_11.pdf 137.6 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_12.pdf 152.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_13.pdf 49.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_14.pdf 309.7 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_15.pdf 462.5 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_16.pdf 164 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_17.pdf 48.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_18.pdf 95.5 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_19.pdf 2.5 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_20.pdf 437.4 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_21.pdf 34 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_22.pdf 1.4 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_23.pdf 2.6 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_24.pdf 1.6 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_25.pdf 212.6 kB 2019-02-28 13.28
21 FS_2016_1.pdf 2.5 MB 2019-02-28 13.28
21_FS 2016_11.pdf 137 kB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_2.pdf 1.9 MB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_3.pdf 11.4 MB 2019-02-28 13.28
21_FS_2016_4.pdf 1.4 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_5.pdf 1.8 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_6.pdf 1.2 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_7.pdf 363.2 kB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_8.pdf 4.1 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_9.pdf 1.1 MB 2019-02-28 13.28
21FS_2016_10.pdf 2.3 MB 2019-02-28 13.28

Kontakt