Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett jämställt Dalarna

Strategin Ett jämställt Dalarna har för syfte att stärka länets arbete för ökad jämställdhet. I strategin har internationella och nationella målsättningar omvandlats till regionala mål och delmål. Detta för att bidra till en ökad samordning och samverkan, samt skapa ett mer effektivt arbete för jämställdhet i hela Dalarna.

Anslut din organisation

Vill din organisation, tillsammans med oss och andra aktörer, arbeta för ett jämställt Dalarna? Här ansluter du din organisation till strategin Ett jämställt Dalarna.


Vem kan ansluta sig till Ett jämställt Dalarna?

Alla aktörer som arbetar, eller vill arbeta aktivt med jämställdhet och är verksamma i Dalarna kan ansluta sig till strategin Ett jämställt Dalarna. Exempelvis statliga myndigheter, lärosäten, regionen, civilsamhällesorganisationer, kommuner eller näringsliv.

Vad innebär det att ansluta sig till Ett jämställt Dalarna?

Att ansluta sig till strategin innebär att aktörer antar en viljeinriktning att aktivt arbeta för strategins måluppfyllnad. Det går bra att arbeta med ett eller flera av målen.

Länsstyrelsen erbjuder följande till verksamheter som ansluter sig:

  • Spridning av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete
  • Plats i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk
  • Erfarenhetsutbyte med andra verksamheter
  • Förmedlande av kontakter mellan aktörer som arbetar med liknande insatser och tipsa om framgångsrikt utvecklingsarbete
  • Övergripande stöd i arbetet med jämställdhet

Länsstyrelsen förväntar sig att verksamheter som ansluter sig ska:

  • Bedriva ett aktivt arbete med jämställdhet inom någon del av eller hela verksamheten
  • Fatta ett ledningsbeslut om att ansluta sig till Ett jämställt Dalarna
  • Beskriva kort hur verksamheten bidrar till Ett jämställt Dalarna
  • Utse en kontaktperson för arbetet och meddela Länsstyrelsen vem det är
  • Synliggöra och dela med sig av sitt jämställdhetsarbete till andra verksamheter i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss