Riskvägledning översvämning, ras och skred

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram denna regionala vägledning för riskhantering i fysisk planering med avseende på risk för översvämning och ras och skred. Vägledningen har utarbetats med hjälp av underlag från olika rapporter och publikationer som redovisas i källförteckningen. Vägledningen har under senhösten 2016 och början på 2017 varit på remiss hos länets kommuner och närmast berörda nationella myndigheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__6&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss