Miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för Falu tätort år 2022-2027 - enligt förordning om översvämningsrisker

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Dalarna upprättat en riskhanteringsplan för Falu tätort. I samband med detta har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I MKB:n ska positiva och negativa miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Miljö
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=39&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss