Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

Januari 2021

Samtliga möten genomförs digitalt under januari om inte annat anges.

4 januari

Extra insatt landshövdingemöte med anledning av Pandemilagen

8 januari
Coronaavstämning med länets kommuner

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

11-12 januari
Folk och Försvars Rikskonferens 2021

13 januari
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner

14 januari
MSB Samverkanskonferens

Landshövdingemöte

15 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

Möte med Vasaloppet och berörda kommuner

20 januari
Konferens ”Skogens Dag 2021”

22 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

26 januari
Konferens ”Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara”, Sveriges Kommuner och Regioner

28 januari
Stjärngalan 2021 – Dalarnas Business

28-29 januari
Regeringens ledarsskapsseminarium

29 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF - Inriktnings- och samordningsfunktionen

 

Följ landshövding Ylva Thörn på Facebook

Landshövding Ylva Thörnlänk till annan webbplats

December 2020

Samtliga möten genomfördes digitalt under december om inte annat anges.

1 december
Deltar på styrgruppsmöte EnergiIntelligent Dalarna.

2 december
Möte med Världsarvsrådet.

Möte med statliga myndigheter i länet – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

Möte med Dalarnas pensionärsföreningar – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

3 december
Möte med Dalarnas riksdagsledamöter – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

4 december
Inriktnings- och samordningsfunktion. (Dalarnas krishanteringsråd)

Deltar på presskonferens med Arctic Paper.

7 december
Möte med Insynsrådet

9 december
Årliga skinkmackan med dala-media – detta år digitalt.

10 december
MSB- konferens

Möte Mellersta viltförvaltningsområdet.

Landshövdingemöte

11 december
Inriktnings- och samordningsfunktion (Dalarnas krishanteringsråd.)
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner

14 december
Chefsmöte totalförsvaret.

15 december
Samhällrådet, Dalarna, Värmland och Örebro län

16 december
Möte norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

18 december
Inriktnings- och samordningsfunktion (Dalarnas krishanteringsråd)

20 december
Inviga Vasamonumentet - Gustav Vasa 500 år, Rättviks kyrka

23 december
ISF – flyttad från 25/12

För frågor, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

November 2020

3 november
Deltar på Länsstyrelsens krisberedskapsdagar. Digitalt.

5 november
Möte juryn för Mångfaldspriset. Digitalt.

6 november
Möte angående Dalregementet. Falun
Möte med Mellanskog. Digitalt.

10 november
Möte med Jägareförbundet. Falun
Möte med Geoparksrådet. Digitalt.

11 november
Deltar på Arbetsgivardagen. Digitalt.

12 november
Landshövdingemöte. Digitalt

13 november
Digitalt ledningsgruppsmöte totalförsvarsutvecklingen i mellersta militärregionen. Digitalt. 
Möte RF-SISU Dalarna. Digitalt. 

18 november
Möte jurygruppen Årets dalaprofil. Digitalt.

19 november
Möte Älvdalens kommun. Digitalt.

20 november
Möte Samhällsrådet Dalarna. Digitalt.

25 november
Grenseråd (Sverige-Norge). Digitalt.

27 november
Möte Viltförvaltningsdelegationen. Digitalt.

För frågor, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Oktober 2020

1 oktober
Deltar på Regeringens ledarseminarium, Sigtuna

5 oktober
Deltar på möte med Biznet Dalarna, Falun

6 oktober
Möte kring grön omställning – vätgas. Arrangemang av Mellansvenska handelskammaren, Hofors

8 oktober
Gemensam ledningskonferens Naturvårdsverket, digitalt

Landshövdingemöte, digitalt

9 oktober
Möte med stiftelsen Knis Karl Aronssons minne, Falun

13-14 oktober
Verksamhetsplanering 2021, Länsstyrelsen i Dalarnas län

15 oktober
Deltar på boksläppet av CTH-kvinnor, Borlänge

16 oktober
Möte nr 2 med juryn för Mångfaldspriset 2020, Falun

23 oktober
Studiebesök på nya Volvos nya anläggning Kolonnen, Falun

Chefsmöte om myndigheternas roll i genomförandet av FNs barnkonvention, Regeringskansliet, Stockholm

28 oktober
Möte nr 3 med juryn för Mångfaldspriset 2020, Falun

Delar ut SKAPA-priset Dalarna, Borlänge

September 2020

1 september
Workshop Världsarvsrådet, Falun

2 september
Delar ut pris till årets ängsbrukare, Leksand

4 september
Kommundialog kring Vägen in, Residenset i Falun

8 – 9 september
Besök av statsråden Lena Micko, Falun

9 september
Samhällsrådet Dalarna, digitalt möte

10 september
En innovativ och samverkande förvaltning, digitalt möte

Landshövdingemöte, digitalt möte

11 september
Women building Sweden, Tällberg

16–18 september
Möte med de nordligaste länen, Härnösand

19 september
Årets Pride, digital streaming, Falun

21 september
Deltar i Hitachi ABB 120 års firande, Ludvika

22 september
Jurymöte inför Mångfaldspriset, Residenset i Falun

Styrelsemöte Dalarnas fornminnes- och hembygdsförening, Falun

25 september
Möte samhällsrådet Dalarna, Värmland och Örebro, Karlstad

28 september
Insynsrådet, Falun

30 september
Exkursion med viltförvaltningsdelegationen

Mars 2020

3 mars
Möte Världsarvsrådet, Falun

4 mars
Möte Viltförvaltningsdelegationen, Falun

5 mars
Besöker Dala Sports Academy Elit (DSA Elit), Falun

Middag representanter DSA Elit samt Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, Residenset, Falun

6 mars
Möte Knis Karls stiftelse, Dalarnas Museum

12 mars
Samverkansråd mellersta rovdjursförvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

18 mars
Styrelsemöte Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falun

19 mars
Lunchmöte Byggdialogen, Residenset, Falun

27 mars
Invigningstalar vid konsert – Gustav Vasa 500 år, Mora Kyrka

Februari 2020

5 februari
Besöker Älvdalens skola, Älvdalen

6 februari
Samernas nationaldag – Landshövdingen hissar samernas flagga på Länsstyrelsen
Inviger Svenska skidspelen, Falun

11 februari
Möte med Skogsstyrelsen och Lantmäteriet samt middag på residenset, Falun

13 februari
Landshövdingemöte, Stockholm

14 februari
Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, Falun
Vinterfest – invigningskonsert, Sollerö Kyrka

20 februari
Besöker Dalaflyget, Dala airport, Borlänge

21 februari
Möte Samhällsrådet Dalarna och utbildningsutskottet i Falu kommun, residenset, Falun

22 februari
Besöker Lugnet och ungdomslandskampen i skridskor, Falun

25 februari
Lunchmöte med Ulrika Back Eriksson, VD Svenska skidspelen, residenset, Falun
Möte med Vindkraftsnätverket, Falun

27 februari
Frukostmöte Mora Företagarna, Mora

29 februari
Invigning ny återvinningsstation, Smedjebacken

9 januari
Möte med Fjälldelegationen, Stockholm
Lunch Statsrådet Lena Micko, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm

11 januari
Björborevyn, Björbo

12-13 januari
Rikskonferensen Folk och Försvar, Sälen

14 januari
Möte med Kommunförbundet i Dalarna, Falun
Möte med Ljungbergsfonden, residenset Falun
Möte Geoparksrådet, residenset, Falun

17 januari
Avslutningsceremoni Högskolan Dalarna, Falun

23 januari
Möte med Älvdalens kommun och Idre sameby, residenset, Falun

24 januari
Möte med Dalaflyget, Borlänge

24-26 januari
Deltar på vissa programpunkter under tävlingshelgen Kopparskidan, Falun

30 januari
Deltar på Stjärngalan 2020, Galaxen Borlänge

Kontakt