Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

Februari 2020

5 februari
Besöker Älvdalens skola, Älvdalen

6 februari
Samernas nationaldag – Landshövdingen hissar samernas flagga på Länsstyrelsen
Inviger Svenska skidspelen, Falun

11 februari
Möte med Skogsstyrelsen och Lantmäteriet samt middag på residenset, Falun

13 februari
Landshövdingemöte, Stockholm

14 februari
Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, Falun
Vinterfest – invigningskonsert, Sollerö Kyrka

20 februari
Besöker Dalaflyget, Dala airport, Borlänge

21 februari
Möte Samhällsrådet Dalarna och utbildningsutskottet i Falu kommun, residenset, Falun

22 februari
Besöker Lugnet och ungdomslandskampen i skridskor, Falun

25 februari
Lunchmöte med Ulrika Back Eriksson, VD Svenska skidspelen, residenset, Falun
Möte med Vindkraftsnätverket, Falun

27 februari
Frukostmöte Mora Företagarna, Mora

29 februari
Invigning ny återvinningsstation, Smedjebacken


9 januari
Möte med Fjälldelegationen, Stockholm
Lunch Statsrådet Lena Micko, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm

11 januari
Björborevyn, Björbo

12-13 januari
Rikskonferensen Folk och Försvar, Sälen

14 januari
Möte med Kommunförbundet i Dalarna, Falun
Möte med Ljungbergsfonden, residenset Falun
Möte Geoparksrådet, residenset, Falun

17 januari
Avslutningsceremoni Högskolan Dalarna, Falun

23 januari
Möte med Älvdalens kommun och Idre sameby, residenset, Falun

24 januari
Möte med Dalaflyget, Borlänge

24-26 januari
Deltar på vissa programpunkter under tävlingshelgen Kopparskidan, Falun

30 januari
Deltar på Stjärngalan 2020, Galaxen Borlänge

1 december
Adventsmingel på residenset i Falun

2 december
Möte med insynsrådet samt gemensam lunch tillsammans med Dalabänken, Residenset Falun

3 december
Chefsmöte totalförsvaret, Solna

4-5 december
Deltar på nationella skogsprogrammets årskonferens, Stockholm

11 december
Möte med Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falun

Traditionsenlig skinksmörgås med dala-media, Residenset

12 december
Samverkansråd mellersta viltförvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

17 december
Deltar på invigningen av Idre Himmelfjäll, Idre

19 december
Deltar på Avestasamtalen, Avesta

21 december
Deltar på invigningen av Scandinavian Mountains Airport, Sälen

5 november
Samhällsråd Dalarna, Residenset, Falun

6 november
Besök av Tysklands ambassadör

11 november
Middag med kvinnliga ledare i Dalarna, Residenset, Falun

12 november
Möte med Skogsstyrelsen, Falun
Deltar på Speed Business, Faluns företagarvecka. Falun

13 november
Möte med Arbetsgivarkollegiet, Stockholm

14 november
Deltar på Naturvårdsverkets gemensamma ledningskonferens, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm
Höstmiddag med talman Andréas Norlén, Riksdagshuset

15 november
Möte med ledningsgruppen i mellersta militärregionen, Stockholm

19 november
Inleder seminariet ”Dalarna minskar avfallet”, Borlänge
Inviger Alice Lund textiliers ateljé, Borlänge

20 november
Jurymöte ”Årets Dalaprofil”, Residenset, Falun
Jurymöte Mångfaldspriset, Falun

26 november
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöker Dalarna

27 november
Möte med Viltförvaltningsdelegationen, Falun

28 november
Möte med Världsarvsrådet med efterföljande lunch, Falun

29 november
Deltar på invigningen av Nya Älvdalsskolan i närvaro av HKH Prinsessan Sofia, Älvdalen

1 oktober
Möte med Byggdialog Dalarna, Falun

4-5 oktober
Talman Andreas Norlén besöker Dalarna. Program i Falun 4/9 och invigning av utställningen Demokratin 100 år i Ludvika 5/9

8-9 oktober
Verksamhetsplaneringsdagar 2020 för länsstyrelsen, Rättvik

10 oktober
Landshövdingemöte, Stockholm

12 oktober
Inviger utställning på Galleri Svarta Gran, Borlänge

15 oktober
Möte med regionala krishanteringsrådet, Falun

Kommundialog, Residenset, Falun

16 oktober
Möte med regionala näringslivsrådet, Falun

17 oktober
Inviger och närvarar vid konferensen Hållbar vindkraft i Dalarna, Borlänge

21 oktober
Besök på Outokumpu, Avesta

22 oktober
Deltar på Daladagen, Magasinet, Falun

23 oktober
Deltar på Näringslivsdagarna i Hedemora

24 oktober
Möte med Fredrika Bremerförbundet, Avesta

25 oktober
Besök på Ovako, Smedjebacken


10 september
Möte styrelsen för Dalarnas geopark, Falun

Mångfaldsseminarium Spendrups, Grängesberg

12 september
Samverkansråd mellersta förvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

13 september
Invigning av servicepunkt i Bäsna

14 september
Höstmöte Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Bjursås

15 september
Inviger barnpaviljongen på Åsgarns bygdegård, Fors

17 september
Lunchmöte med Region Dalarna, Residenset i Falun

18 september
Möte med Samhällsrådet Dalarna, Residenset i Falun

19 september
Deltar på seminariet utbildning och kompetens 2030, Villa Bergalid

Deltar på Ljungbergsdagen, Stora Enso, Falun

20 september
Sverigemiddag, Stockholms Slott

24–25 september
Samhalls styrelse, Stockholm

25 september
Exkursion med Viltförvaltningsdelegationen, Särna

26 september
Styrgruppsmöte energiintelligent Dalarna, Falun

27 september
Kommunbesök i Borlänge

30 september
Möte med insynsråd, Falun

3 juni
Chefsmöte totalförsvaret, Stockholm

4 juni
Möte Samhall, Stockholm

5 juni
Deltar på avslutningsceremoni på Dalarnas högskola, Falun

6 juni
Sveriges Nationaldag, firas i Borlänge och Ludvika i närvaro av Kungaparet

12 juni
Landskapsvandring med Kronprinsessan Victoria, Fulufjället

13 juni
Landshövdingemöte, Stockholm

14 juni
Årets företagare, jurymöte,

15 juni
Invigning av Ulfshyttans masugn, Ulfshyttan

17 juni
Styrelsemöte Samhall, Stockholm

18 juni
Personaldag, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun

19 juni
SKAPA, prisutdelning och lunch, Residenset i Falun

Samtal med näringslivet kring demokrati och värdegrund, Residenset i Falun

20 juni
Informationsdag med SÄPO, Stockholm

22 juni
Inviger sommargalleriet i Hjortnäs, Hjortnäs

25 juni
Deltar på konferensen Jämställt hela tiden, Falun

26 juni
”Kaffe i bersån” med Dalamedia, Residenset i Falun

27 juni
Möte strukturfondpartnerskapet, Residenset i Falun

Besöker Hildasholm, Leksand

28 juni
Närvarar vid Ingmarsspelen, Nås

1 juli
Lansering av Dalarnas livsmedelsstrategi, Borgs lantbruk, Gustafs

2 juli
Besöker Karlfeldtsgården, Sångs

3 juli
Almedalen

5 juli
Närvarar vid konserten Rhenguldet, Konsertladan i Vattnäs

6 juli
Närvarar vid Vansbrosimningen, Vansbro

Kontakt