Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

Januari 2020


9 januari
Möte med Fjälldelegationen, Stockholm
Lunch Statsrådet Lena Micko, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm

11 januari
Björborevyn, Björbo

12-13 januari
Rikskonferensen Folk och Försvar, Sälen

14 januari
Möte med Kommunförbundet i Dalarna, Falun
Möte med Ljungbergsfonden, residenset Falun
Möte Geoparksrådet, residenset, Falun

17 januari
Avslutningsceremoni Högskolan Dalarna, Falun

23 januari
Möte med Älvdalens kommun och Idre sameby, residenset, Falun

24 januari
Möte med Dalaflyget, Borlänge

24-26 januari
Deltar på vissa programpunkter under tävlingshelgen Kopparskidan, Falun

30 januari
Deltar på Stjärngalan 2020, Galaxen Borlänge


December 2019

1 december
Adventsmingel på residenset i Falun

2 december
Möte med insynsrådet samt gemensam lunch tillsammans med Dalabänken, Residenset Falun

3 december
Chefsmöte totalförsvaret, Solna

4-5 december
Deltar på nationella skogsprogrammets årskonferens, Stockholm

11 december
Möte med Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falun

Traditionsenlig skinksmörgås med dala-media, Residenset

12 december
Samverkansråd mellersta viltförvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

17 december
Deltar på invigningen av Idre Himmelfjäll, Idre

19 december
Deltar på Avestasamtalen, Avesta

21 december
Deltar på invigningen av Scandinavian Mountains Airport, Sälen

November 2019

5 november
Samhällsråd Dalarna, Residenset, Falun

6 november
Besök av Tysklands ambassadör

11 november
Middag med kvinnliga ledare i Dalarna, Residenset, Falun

12 november
Möte med Skogsstyrelsen, Falun
Deltar på Speed Business, Faluns företagarvecka. Falun

13 november
Möte med Arbetsgivarkollegiet, Stockholm

14 november
Deltar på Naturvårdsverkets gemensamma ledningskonferens, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm
Höstmiddag med talman Andréas Norlén, Riksdagshuset

15 november
Möte med ledningsgruppen i mellersta militärregionen, Stockholm

19 november
Inleder seminariet ”Dalarna minskar avfallet”, Borlänge
Inviger Alice Lund textiliers ateljé, Borlänge

20 november
Jurymöte ”Årets Dalaprofil”, Residenset, Falun
Jurymöte Mångfaldspriset, Falun

26 november
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöker Dalarna

27 november
Möte med Viltförvaltningsdelegationen, Falun

28 november
Möte med Världsarvsrådet med efterföljande lunch, Falun

29 november
Deltar på invigningen av Nya Älvdalsskolan i närvaro av HKH Prinsessan Sofia, Älvdalen

Oktober 2019

1 oktober
Möte med Byggdialog Dalarna, Falun

4-5 oktober
Talman Andreas Norlén besöker Dalarna. Program i Falun 4/9 och invigning av utställningen Demokratin 100 år i Ludvika 5/9

8-9 oktober
Verksamhetsplaneringsdagar 2020 för länsstyrelsen, Rättvik

10 oktober
Landshövdingemöte, Stockholm

12 oktober
Inviger utställning på Galleri Svarta Gran, Borlänge

15 oktober
Möte med regionala krishanteringsrådet, Falun

Kommundialog, Residenset, Falun

16 oktober
Möte med regionala näringslivsrådet, Falun

17 oktober
Inviger och närvarar vid konferensen Hållbar vindkraft i Dalarna, Borlänge

21 oktober
Besök på Outokumpu, Avesta

22 oktober
Deltar på Daladagen, Magasinet, Falun

23 oktober
Deltar på Näringslivsdagarna i Hedemora

24 oktober
Möte med Fredrika Bremerförbundet, Avesta

25 oktober
Besök på Ovako, Smedjebacken

 

September 2019


10 september

Möte styrelsen för Dalarnas geopark, Falun

Mångfaldsseminarium Spendrups, Grängesberg

12 september
Samverkansråd mellersta förvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

13 september
Invigning av servicepunkt i Bäsna

14 september
Höstmöte Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Bjursås

15 september
Inviger barnpaviljongen på Åsgarns bygdegård, Fors

17 september
Lunchmöte med Region Dalarna, Residenset i Falun

18 september
Möte med Samhällsrådet Dalarna, Residenset i Falun

19 september
Deltar på seminariet utbildning och kompetens 2030, Villa Bergalid

Deltar på Ljungbergsdagen, Stora Enso, Falun

20 september
Sverigemiddag, Stockholms Slott

24–25 september
Samhalls styrelse, Stockholm

25 september
Exkursion med Viltförvaltningsdelegationen, Särna

26 september
Styrgruppsmöte energiintelligent Dalarna, Falun

27 september
Kommunbesök i Borlänge

30 september
Möte med insynsråd, Falun

Juni och juli 2019

3 juni
Chefsmöte totalförsvaret, Stockholm

4 juni
Möte Samhall, Stockholm

5 juni
Deltar på avslutningsceremoni på Dalarnas högskola, Falun

6 juni
Sveriges Nationaldag, firas i Borlänge och Ludvika i närvaro av Kungaparet

12 juni
Landskapsvandring med Kronprinsessan Victoria, Fulufjället

13 juni
Landshövdingemöte, Stockholm

14 juni
Årets företagare, jurymöte,

15 juni
Invigning av Ulfshyttans masugn, Ulfshyttan

17 juni
Styrelsemöte Samhall, Stockholm

18 juni
Personaldag, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun

19 juni
SKAPA, prisutdelning och lunch, Residenset i Falun

Samtal med näringslivet kring demokrati och värdegrund, Residenset i Falun

20 juni
Informationsdag med SÄPO, Stockholm

22 juni
Inviger sommargalleriet i Hjortnäs, Hjortnäs

25 juni
Deltar på konferensen Jämställt hela tiden, Falun

26 juni
”Kaffe i bersån” med Dalamedia, Residenset i Falun

27 juni
Möte strukturfondpartnerskapet, Residenset i Falun

Besöker Hildasholm, Leksand

28 juni
Närvarar vid Ingmarsspelen, Nås

1 juli
Lansering av Dalarnas livsmedelsstrategi, Borgs lantbruk, Gustafs

2 juli
Besöker Karlfeldtsgården, Sångs

3 juli
Almedalen

5 juli
Närvarar vid konserten Rhenguldet, Konsertladan i Vattnäs

6 juli
Närvarar vid Vansbrosimningen, Vansbro

Maj 2019


6 maj

Deltar på informations- och dialogmöte Sälenfjällen, Sälen

10 maj
Deltar på Älvdalens företagsmässa, Älvdalen

11 maj
Lunch för Dalasinfoniettans vänner, Residenset, Falun

14 maj
Kommunbesök, Gagnef

15 maj
Deltar och invigningstalar på Högskolan Dalarnas Knowledge Transfer Partnership konferens, Falun

Middag för Kulturmiljöforum, Residenset, Falun

16 maj
Kommunbesök, Malung-Sälen

17 maj
Möte Viltförvaltningsdelegationen, Falun

18 maj
Prisutdelare vid Dalarnas byggnadsvårdspris 2019, Gonäsheden, Ludvika

20 maj
Länsbesök tillsammans med insynsrådet

22 - 24 maj
Landshövdingemöte, Västerbotten

26 maj
Inviger Engelska parken, Kloster

28 maj
Deltar på Handelsdagen, Falun

29 maj
Vernissage och middag, Zorngården, Mora

April 2019

1 april
Möte och middag med biskop Mikael Mogren, Västerås

3-4 april
Nationellt länsledningsmöte, Järvsö

8 april
Seminarium svensk-norska samarbetsfonden, Stockholm

9 april
Regionalt näringslivsråd, Falun
Ledningsmöte med Högskolan Dalarna, Falun

10 april
Möte strukturfondpartnerskapet, Stockholm

11 april
Förvaltningspolitiskt rundabords-samtal, Stockholm
Avtackningslunch avgående landshövdingar, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm
Middag LRF, Stockholm

12 april
Möte E-sport, Residenset Falun

13 april
Inviger Konst runt Siljan, Rättviks kulturhus
Prisutdelare på Dalecarlia Music Awards, Falun

16 april
Inleder och deltar på regional konferens om effektiv samverkan vid samhällsstörningar, Tällberg

17 april
Mottagning och lunch för representanter från RYLA (Rotary Youth Leadership Award), Residenset Falun

23-24 april
Besök av Knut Storberget, fylkesmannen Hedmark Norge, Residenset Falun

25 april
Besöker Dalahäst-tillverkning, Mora

26 april
Deltar på Samhalls årsstämma, Stockholm

27 april
Årsmöte Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Falun

Kontakt