Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

September 2023

1 september

Heldag och exkursion med Länsstyrelsens avdelning för miljö och samhällsplanering, Rättvik, Mora och Älvdalen

4 september

Sveriges olympiska kommitté, SOK besöker Dalarna, residenset i Falun

6 september

Kulturminister Parisa Liljestrand besöker Dalarna, landshövding Helena Höij deltar på besök i Falu gruva och Ornässtugan, Falun

Möte med Dalarnas skogsnäring med påföljande middag, residenset Falun

9 september

Pride i Falun. Landshövdingen deltar på invigningen av ”Härlig är Jorden” samt Skapelsemässan i Kristine Kyrka.

Utdelning av Dalarnas Byggnadsvårdspris, Falu gruva

12 september

Möte samt lunch med myndighetsföreträdare för statliga myndigheter i Dalarna, residenset i Falun.

13 september

Socialminister Jakob Forssmed besöker Dalarna. Landshövdingen deltar i program tillsammans med Riksidrottsförbundet SISU Dalarna, Falun

Deltar på avspark för arbetet med Dalarna för Världens Barn, Falun

14 september

Samverkansmöte i Mellersta förvaltningsområdet, digitalt

Landshövdingemöte, Stockholm

Närvarar vi jubileumsföreställning på Drottningholms slottsteater med anledning av
H.M Konungens 50 år på tronen, Stockholm

15 september

Närvarar vid Jubileumsmiddag på Stockholms slott

17 september

Regementets dag med Regementschefens mottagning, Falun

19 september

Inviger Demokrati- och hatbrottskonferens, Borlänge

Finansmarknadsminister Niklas Wykman besöker Dalarna. Lunchmöte på residenset, Falun

Deltar på möte med Viltförvaltningsdelegationen, Falun

20 september

Deltar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utvärderingskonferens för samverkansövningen SAMÖ, Stockholm

21 september

Möte med Världsarvsrådet, Falun

Deltar på Ljungbergsdagen, Falun

22 september

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg besöker Dalarna

Deltar tillsammans med statsrådet på konferensen ”Ett Dalarna fritt från våld”, Borlänge

25 september

Introduktionsseminarium för myndighetschefer, Stockholm

Medlemsmöte i Generaldirektörernas förening, Gd-föreningen

26 september

Möte med Dalarnas insynsråd, Falun

Jurymöte inför Mångfaldspriset, digitalt

27–28 september

Nationella miljömålsdagar, Borlänge

Kontakt

Länsledningens sekreterare

Telefon 010-2250287

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss