Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

Juni 2022

Aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

2 juni

MSB Samverkanskonferens.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Samverkansmöte med kommun, region och länsstyrelse.

6 juni

Nationaldagsfirande – högtidstal och fan- och flaggutdelning i Falun och Ludvika.

8 - 10 juni

Strategiska ledningsmöte – Luleå.

12 juni

Invigning av utsiktstornet Naturum Dalarna – Siljansnäs.

13 juni

Möte Länsstyrelsens insynsråd – Falun.

14 juni

Möte i Mellersta civilområdet.

16 juni

MSB Samverkanskonferens.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Samverkansmöte med kommun, region och länsstyrelse.

Samverkansmöte i Mellersta förvaltningsområdet.

17 juni

Möte med Världsarvsrådet – Falun.

Jurymöte Årets företagare i Dalarna.

21 juni

GD-möte MSB – Stockholm

22 juni

Möte samhällsrådet Dalarna – Falun.

28 juni

Besöker Dalregementet – Falun.

30 juni

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Samverkansmöte med kommun, region och länsstyrelse.

Landshövdingens kalender senaste året

Maj 2022

Aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

1 maj

Bilkårens Riksförbund 80-års jubileumsmiddag – Falun

5 maj

MSB Samverkanskonferens.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Möte med kommunerna inför Nationaldagen 2022 – Falun.

11 maj

Informationssäkerhetsutbildning – Stockholm.

12 maj

Möte med anledning av det rådande omvärldsläget med Mellersta Militärregionen – Stockholm.

17 maj

Möte inför Dalregementets etablering i Falun.

Möte med Skistar AB – Falun.

18 maj

Möte med Viltförvaltningsdelegationen – Falun.

19-20 maj

Gemensam myndighetsdialog – Nyköping.

24 maj

Möte Dalarnas krishanteringsråd – Falun.

Pressträff med anledning av samverkansavtal mellan Polisen och Länsstyrelsen – Falun.

25 maj

Möte Dalarnas energi- och klimatråd – Falun.

Möte Dalarnas näringslivsråd – Falun.

April 2022

Aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

1 april

Möte med civilministern, socialministern och alla landshövdingar – Stockholm.

Informationsmöte med SFÖ, Enheten för statlig förvaltning – Stockholm.

4 - 5 april

Besöker Länsstyrelsen Gotlands län – Visby.

6 - 7 april

Besök av Länsstyrelsen i Gävleborgs län – Falun.

7 april

Samverkansmöte för kommun, region och länsstyrelse.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

12 april

Inleda konferens Trygga platser, hur kan vi utveckla det brottsförebyggande arbete och skapa säkra och trygga platser för alla? – Falun.

Möte med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

Årsmöte KUA-fonden Dalarna.

14 april

Samverkansmöte för kommun, region och länsstyrelse.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

20 april

Ledningsgruppsmöte, totalförsvarsutveckling i Mellersta militärregionen – Stockholm.

21 april

Samverkansmöte för kommun, region och länsstyrelse.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Samverkansmöte i Mellersta Förvaltningsområdet.

Landshövdingemöte.

26 april

Möte med Samhällsrådet Dalarna – kommunen, regionen, polisen och länsstyrelsen.

28 april

Samverkansmöte för kommun, region och länsstyrelse.

Möte ISF, Inriktnings- och samhällsfunktionen.

Digitalt seminarium om säkerhetsskydd.

29 april

Sverigemiddag 2022 – Stockholm.

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

1 mars

Extrainsatt landshövdingemöte – uppdraget inom jordbruks- och landsbygdsstöd.

3 mars

Möte ISF – Inriktnings- och samhällsfunktionen.

4 mars

Invignings- och högtidsfest Vasaloppets 100 års jubileum – Mora.

9 mars

Samhällsråd Dalarna.

10 mars

Chefsmöte MSB.

Landshövdingemöte – Stockholm.

11 mars

Samhällsråd SWT - Värmland, Dalarna och Örebros län samt Polisen i respektive län.

14 mars

Länsstyrelsen Dalarnas insynsråd.

15 mars

Konferens Demokratin 100 år.

23 mars

Möte med Viltförvaltningsdelegationen.

Möte med Avesta kommun – Falun.

29 mars

Möte Strukturfondpartnerskapet Norra Mellansverige.

30 mars

Årsmöte KUA-fonden Dalarna.

31 mars

Chefsöverlämningsceremoni Mellersta militärregionen – Stockholm.

9 februari

Möte Grensekommittén Innlandet

10 februari

Landshövdingemöte

11 februari

Möte Världsarvsrådet

15 februari

Samverkansmöte norra rovdjursförvaltningsområdet

23 februari

Möte Fjälldelegationen

Möte Chefen för mellersta militärregionen

24 februari

Möte Dalarnas energi- och klimatråd

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.


10 januari

Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

13 januari

MSB samverkanskonferens.
Landshövdingemöte.

27 januari

Ledningsgruppsmöte Totalförsvaret i Mellersta militärregionen.
Stjärngalan 2022, Dalarna Business.

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

1 december

Webbsändning om Hållbar besöksnäring i fjällen.

3 december

Webbinarium med civilministern och fyra generaldirektörer om tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen.

6 december

Länsstyrelsens insynsråd – Falun.

Workshop med Geoparksrådet – Rättvik.

7 december

Frukostmöte Arbetsgivarverket.

Möte Dalregementet.

9 december

Samverkansmöte Mellersta Förvaltningsområdet.

Landshövdingemöte.

14 december

Avtackning av pensionärer och utdelning av utmärkelsen för Nit och redlighet – Falun.

15 december

Chefsmöte Totalförsvaret – Stockholm.

16 december

Chefsmöte MSB.

Samhällsråd Dalarna.

Styrgruppsmöte Gränskommittén Innlandet och Dalarna.

17 december

Samhällsråd SWT – Värmland, Dalarna och Örebros län samt Polisen i respektive län.

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges.

4 november

Möte Geoparksrådet – digitalt.

11 november

Kronprinsessparet besöker länet för att uppmärksamma myndigheter, företag, organisationer och individer som har påverkats av och bidragit under covid-19-pandemin. Aktiviteten sker på plats.

12 november

Ledningsgruppsmöte totalförsvar i Mellersta militärregionen – Kungsängen.

Erfarenhetsutbyte med Gotlands län angående etableringen av nytt regemente i Falun – digitalt.

17 november

Möte Världsarvsrådet – Falun.

Jurymöte Årets Dalaprofil 2021 – Falun.

18 november

MSB chefsmöte – digitalt

24 november

Möte Viltförvaltningsdelegationen – Falun.

26 november

Lunch med nyinstallerade professorer Högskolan Dalarna – Falun.

Akademisk högtid Högskolan Dalarna – Falun.

Samtliga aktiviteter/möten genomfördes digitalt om inget annat anges

4 oktober

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen i Gävleborg – Gävle

8 oktober

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

12-13 oktober

Verksamhetsplanering 2022 för Länsstyrelsen Dalarna - Tällberg

14 oktober

Gemensamma ledningskonferens för Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Boverket

Landshövdingemöte - Stockholm

15 oktober

Möte Samhällsrådet Dalarna

20 oktober

Möte Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

22 oktober

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Styrgruppsmöte Gränskommittén

23 oktober

Invigning Dalregementet - Falun

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges

1 september

Möte med Viltförvaltningsdelegationen

Regionalt samverkansmöte – med anledning av avveckling Kvarnsvedens pappersbruk

3 september

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

7 september

Dialogmöte fiskodling i Dalarna

Chefsmöte Gd-föreningen, Statskontoret

9 september

Kommundialog gällande kommuntal och andelar för 2022

10 september

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

16 september

Samverkansmöte Mellersta förvaltningsområdet

Landshövdingemöte

17 september

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Möte med Dalarnas energi- och klimatråd

20 september

Länsstyrelsens insynsråd

23 september

MSB samverkanskonferens

24 september

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Samverkansråd med Polisen och Länsstyrelsen – Örebro, Värmland och Dalarna

29 september

Möte KUA-fonden – Konjunkturutjämningsfonden

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inte annat anges.

2-3 juni

Krisberedskapsdagar

3 juni

MSB samverkanskonferens
Inleda Demokrativeckan i Dalarna och signera Demokratideklarationen

4 juni

Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Avslutningsceremoni Högskolan Dalarna - högtidstalare

5 juni

Dalarnas Byggnadsvårdspris 2021 - prisutdelare

6 juni

Minneshögtid, i Gustav Vasas spår 500 år, Brunnbäck Avesta – högtidstalare
Nationaldagskonsert Dalasinfoniettan

9 juni

Möte med Finansdepartementet – erfarenheter av att organisera en tillsynsverksamhet under en pandemi
Möte Världsarvsrådet

10 juni

Samverkansmöte Mellersta förvaltningsområdet
Landshövdingemöte

11 juni

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

12 juni

Invigning av Munthes Hildasholms skulpturutställning i Leksand

15 juni

Landshövdingestafetten i Smedjebacken – friluftsliv och integration

17 juni

MSB samverkanskonferens
”Kaffe i bersån” på residenset med media

18 juni

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Stärka världsarvet – konferens

20 juni

Svärdsjö hembygdsförening 100 års jubileum – talare

23 juni

Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, EID

24 juni

Möte med Dalarnas riksdagsledamöter

30 juni

Möte Länsstyrelsens insynsråd

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inte annat anges.

1 maj

Gudstjänst för öppenhet och mångfald, talare

4 maj

Våldsförebyggande insatser i skolan, inledningstal
Konferens Fjälldelegationen

5 maj

Konferens Fjälldelegationen
Landshövdingemöte med civilminister Lena Micko och socialminister Lena Hallengren

6 maj

MSB samverkanskonferens
Kommundialog inför fördelning av länstal och andelar

7 maj

Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

11 maj

Myndighetsdialog med Regeringskansliet

12 maj

Möte med viltförvaltningsdelegationen

14 maj

Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

18 maj

Styrelsemöte Dalarnas hembygdsförening

19 maj

Utdelning av diplom, Världsarvet Faluns Vänförening

20 maj

Möte Samhällsrådet Dalarna
Medverka på Borlänge kommuns friluftsvecka

21 maj

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

26 maj

Möte angående etablering av nytt regemente i Falun

27 maj

Gemensam myndighetsdialog 2021 med länsstyrelserna – Regeringskansliet

Informationsmöte om sommarsäsongen och besöksnäring under rådande pandemi

28 maj

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Landshövdingemöte

30 maj

Besök vid Stadssjöns naturreservat, Hedemora

31 maj

Möte Länsstyrelsen Dalarnas insynsråd

Kontakt