Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

November 2021

4 november

Möte Geoparksrådet – digitalt.

11 november

Kronprinsessparet besöker länet för att uppmärksamma myndigheter, företag, organisationer och individer som har påverkats av och bidragit under covid-19-pandemin. Aktiviteten sker på plats.

12 november

Ledningsgruppsmöte totalförsvar i Mellersta militärregionen – Kungsängen.

Erfarenhetsutbyte med Gotlands län angående etableringen av nytt regemente i Falun – digitalt.

17 november

Möte Världsarvsrådet – Falun.

Jurymöte Årets Dalaprofil 2021 – Falun.

18 november

MSB chefsmöte – digitalt

24 november

Möte Viltförvaltningsdelegationen – Falun.

26 november

Lunch med nyinstallerade professorer Högskolan Dalarna – Falun.

Akademisk högtid Högskolan Dalarna – Falun.

Samtliga aktiviteter/möten genomfördes digitalt om inget annat anges

4 oktober

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen i Gävleborg – Gävle

8 oktober

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

12-13 oktober

Verksamhetsplanering 2022 för Länsstyrelsen Dalarna - Tällberg

14 oktober

Gemensamma ledningskonferens för Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Boverket

Landshövdingemöte - Stockholm

15 oktober

Möte Samhällsrådet Dalarna

20 oktober

Möte Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

22 oktober

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Styrgruppsmöte Gränskommittén

23 oktober

Invigning Dalregementet - Falun

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inget annat anges

1 september

Möte med Viltförvaltningsdelegationen

Regionalt samverkansmöte – med anledning av avveckling Kvarnsvedens pappersbruk

3 september

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

7 september

Dialogmöte fiskodling i Dalarna

Chefsmöte Gd-föreningen, Statskontoret

9 september

Kommundialog gällande kommuntal och andelar för 2022

10 september

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

16 september

Samverkansmöte Mellersta förvaltningsområdet

Landshövdingemöte

17 september

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Möte med Dalarnas energi- och klimatråd

20 september

Länsstyrelsens insynsråd

23 september

MSB samverkanskonferens

24 september

Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

Möte med ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen för Covid-19

Samverkansråd med Polisen och Länsstyrelsen – Örebro, Värmland och Dalarna

29 september

Möte KUA-fonden – Konjunkturutjämningsfonden

Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inte annat anges.

2-3 juni
Krisberedskapsdagar

3 juni
MSB samverkanskonferens
Inleda Demokrativeckan i Dalarna och signera Demokratideklarationen

4 juni
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Avslutningsceremoni Högskolan Dalarna - högtidstalare

5 juni
Dalarnas Byggnadsvårdspris 2021 - prisutdelare

6 juni
Minneshögtid, i Gustav Vasas spår 500 år, Brunnbäck Avesta – högtidstalare
Nationaldagskonsert Dalasinfoniettan

9 juni
Möte med Finansdepartementet – erfarenheter av att organisera en tillsynsverksamhet under en pandemi
Möte Världsarvsrådet

10 juni
Samverkansmöte Mellersta förvaltningsområdet
Landshövdingemöte

11 juni
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

12 juni
Invigning av Munthes Hildasholms skulpturutställning i Leksand

15 juni
Landshövdingestafetten i Smedjebacken – friluftsliv och integration

17 juni
MSB samverkanskonferens
”Kaffe i bersån” på residenset med media

18 juni
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Stärka världsarvet – konferens

20 juni
Svärdsjö hembygdsförening 100 års jubileum – talare

23 juni
Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, EID

24 juni
Möte med Dalarnas riksdagsledamöter

30 juni
Möte Länsstyrelsens insynsråd


Samtliga aktiviteter/möten genomförs digitalt om inte annat anges.

1 maj
Gudstjänst för öppenhet och mångfald, talare

4 maj
Våldsförebyggande insatser i skolan, inledningstal
Konferens Fjälldelegationen

5 maj
Konferens Fjälldelegationen
Landshövdingemöte med civilminister Lena Micko och socialminister Lena Hallengren

6 maj
MSB samverkanskonferens
Kommundialog inför fördelning av länstal och andelar

7 maj
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

11 maj
Myndighetsdialog med Regeringskansliet

12 maj
Möte med viltförvaltningsdelegationen

14 maj
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

18 maj
Styrelsemöte Dalarnas hembygdsförening

19 maj
Utdelning av diplom, Världsarvet Faluns Vänförening

20 maj
Möte Samhällsrådet Dalarna
Medverka på Borlänge kommuns friluftsvecka

21 maj
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

26 maj
Möte angående etablering av nytt regemente i Falun

27 maj
Gemensam myndighetsdialog 2021 med länsstyrelserna – Regeringskansliet

Informationsmöte om sommarsäsongen och besöksnäring under rådande pandemi

28 maj
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Landshövdingemöte

30 maj
Besök vid Stadssjöns naturreservat, Hedemora

31 maj
Möte Länsstyrelsen Dalarnas insynsråd

Samtliga aktiviteter/möten genomfördes digitalt om inte annat anges.

1 april
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

6 april
Möte Knis Karl Aronssons minne
Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, EID

8 april
MSB samverkanskonferens

10 april
Årsstämma Jägareförbundet, stämmoordförande

13 april
Ledningsgruppsmöte Mellersta militärregionen

15 april
Dalarnas biblioteksförbunds 100-års jubileum, inledningstal
Samverkansmöte Mellersta förvaltningsområdet
Landshövdingemöte

16 april
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

21 april
Landshövdingemöte med representanter från Kungafamiljen

21 april
GD-forum 2021
Årsmöte Dalarnas Hembygdsförbund, DFHF

22 april
MSB samverkanskonferens

23 april
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

27 april
Konferens om trygg elförsörjning i Dalarna

28 april
Möte Världsarvsrådet

30 april
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

Dialogmöte med länets kvinno- och tjejjourer samt IFO-chefer om pandemins påverkan på våld i nära relationer


Samtliga möten genomfördes digitalt under mars om inte annat anges.

5 mars
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

8 mars
Inledningstal under Länsstyrelsens konferens: Internationella kvinnodagen – Tillsammans mot mäns våld mot kvinnor i Dalarna
Möte angående etablering av nytt regemente i Falun
Sisters Unite – kvinnlig rösträtt 100 år, Facebookevent - avslutningstal

10 mars
Möte Viltförvaltningsdelegationen

11 mars
Landshövdingemöte
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner
Möte om nationella elektrifieringsstrategin
Föredragning för riksdagens Socialutskott – Länsstyrelsen i Dalarnas läns arbete med anledning av Covid-19-pandemin.

12 mars
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

15 mars
Möte med civilminister Lena Micko och berörda kommuner med anledning av statlig närvaro i länet

16 mars
Informationsmöte om prospektering och gruvor i Dalarna - inledningstal

19 mars
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Första spadtaget, Tornet i Siljansnäs

22 mars
Möte Länsstyrelsen Dalarnas insynsråd

23 mars
Styrelsemöte, Dalarnas Hembygdsförbund

24 mars
Möte med Idre sameby och Älvdalens kommun

25 mars
Möte med fjälldelegationen

26 mars
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Samhällsrådet – Dalarna, Värmland och Örebro

30 mars
Möte med Naturvårdsverket om fjällnära skog

Samtliga möten genomförs digitalt under januari om inte annat anges.

4 februari
Samhalls styrelsemöte
Allmän beredning, Regeringskansliet Stockholm

5 februari
Coronaavstämning med länets kommuner
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

8 februari
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner

11 februari
Samverkanskonferens för myndighetschefer, MSB
Möte med länets bankkontor
Landshövdingemöte

12 februari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Möte med länets statliga myndigheter

16 februari
Styrelsemöte Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, DFHF

17 februari
Möte angående etablering av nytt regemente i Falun

19 februari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen
Möte med Dalarnas riksdagsledamöter

25 februari
Möte Samhällsrådet Dalarna
Möte Världsarvsrådet

26 februari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget
ISF - Inriktnings- och samordningsfunktionen
Extra insatt landshövdingemöte

Samtliga möten genomfördes digitalt under januari om inte annat anges.

4 januari

Extra insatt landshövdingemöte med anledning av Pandemilagen

8 januari
Coronaavstämning med länets kommuner

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

11-12 januari
Folk och Försvars Rikskonferens 2021

13 januari
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner

14 januari
MSB Samverkanskonferens

Landshövdingemöte

15 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

Möte med Vasaloppet och berörda kommuner

20 januari
Konferens ”Skogens Dag 2021”

22 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF – Inriktnings- och samordningsfunktionen

26 januari
Konferens ”Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara”, Sveriges Kommuner och Regioner

28 januari
Stjärngalan 2021 – Dalarnas Business

28-29 januari
Regeringens ledarsskapsseminarium

29 januari
Avstämning med länets kommuner – Coronaläget

ISF - Inriktnings- och samordningsfunktionen

Samtliga möten genomfördes digitalt under december om inte annat anges.

1 december
Deltar på styrgruppsmöte EnergiIntelligent Dalarna.

2 december
Möte med Världsarvsrådet.

Möte med statliga myndigheter i länet – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

Möte med Dalarnas pensionärsföreningar – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

3 december
Möte med Dalarnas riksdagsledamöter – information om lägesbilden med anledning av Corona-pandemin.

4 december
Inriktnings- och samordningsfunktion. (Dalarnas krishanteringsråd)

Deltar på presskonferens med Arctic Paper.

7 december
Möte med Insynsrådet

9 december
Årliga skinkmackan med dala-media – detta år digitalt.

10 december
MSB- konferens

Möte Mellersta viltförvaltningsområdet.

Landshövdingemöte

11 december
Inriktnings- och samordningsfunktion (Dalarnas krishanteringsråd.)
Möte med länets skidanläggningar och dess kommuner

14 december
Chefsmöte totalförsvaret.

15 december
Samhällrådet, Dalarna, Värmland och Örebro län

16 december
Möte norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

18 december
Inriktnings- och samordningsfunktion (Dalarnas krishanteringsråd)

20 december
Inviga Vasamonumentet - Gustav Vasa 500 år, Rättviks kyrka

23 december
ISF – flyttad från 25/12

För frågor, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

3 november
Deltar på Länsstyrelsens krisberedskapsdagar. Digitalt.

5 november
Möte juryn för Mångfaldspriset. Digitalt.

6 november
Möte angående Dalregementet. Falun
Möte med Mellanskog. Digitalt.

10 november
Möte med Jägareförbundet. Falun
Möte med Geoparksrådet. Digitalt.

11 november
Deltar på Arbetsgivardagen. Digitalt.

12 november
Landshövdingemöte. Digitalt

13 november
Digitalt ledningsgruppsmöte totalförsvarsutvecklingen i mellersta militärregionen. Digitalt. 
Möte RF-SISU Dalarna. Digitalt. 

18 november
Möte jurygruppen Årets dalaprofil. Digitalt.

19 november
Möte Älvdalens kommun. Digitalt.

20 november
Möte Samhällsrådet Dalarna. Digitalt.

25 november
Grenseråd (Sverige-Norge). Digitalt.

27 november
Möte Viltförvaltningsdelegationen. Digitalt.

För frågor, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

1 oktober
Deltar på Regeringens ledarseminarium, Sigtuna

5 oktober
Deltar på möte med Biznet Dalarna, Falun

6 oktober
Möte kring grön omställning – vätgas. Arrangemang av Mellansvenska handelskammaren, Hofors

8 oktober
Gemensam ledningskonferens Naturvårdsverket, digitalt

Landshövdingemöte, digitalt

9 oktober
Möte med stiftelsen Knis Karl Aronssons minne, Falun

13-14 oktober
Verksamhetsplanering 2021, Länsstyrelsen i Dalarnas län

15 oktober
Deltar på boksläppet av CTH-kvinnor, Borlänge

16 oktober
Möte nr 2 med juryn för Mångfaldspriset 2020, Falun

23 oktober
Studiebesök på nya Volvos nya anläggning Kolonnen, Falun

Chefsmöte om myndigheternas roll i genomförandet av FNs barnkonvention, Regeringskansliet, Stockholm

28 oktober
Möte nr 3 med juryn för Mångfaldspriset 2020, Falun

Delar ut SKAPA-priset Dalarna, Borlänge

Kontakt