Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030 Pdf, 2.9 MB.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Projekt - Stärkt livsmedelskedja i Dalarna

Projektet startades under 2019 och pågår till 2024 och är finansierat av Europeiska jordbruksfonden. Projektet riktar in sig på två av livsmedelsstrategins mervärden, ett starkt livsmedelskluster och etablera ett kompetenscentrum. Detta ska göras genom att samordna och stötta livsmedelsaktörer i länet samt genom att lyfta den offentliga gastronomin och initiera ett matkluster i länet.

Matklusterinitiativet FRODA, Dalarna Science Park

Offentlig gastronomi, Rättviks kommun Länk till annan webbplats.

EU flagga med europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss