Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regerings webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Bilden nedan samlar viktiga länsstyrelseaktiviteter samt en del av de centrala aktörerna och processerna inom livsmedelsstrategiarbetet i länet.

Schematisk bild över Dalarnas livsmedelsstrategi och de projekt som ingår.

Projekt - Stärkt livsmedelskedja i Dalarna

Projektet startades under 2019 och pågår till sommaren 2021 och är finansierat av Europeiska jordbruksfonden. Projektet riktar in sig på två av livsmedelsstrategins mervärden, ett starkt livsmedelskluster och etablera ett kompetenscentrum. Detta ska göras genom att samordna och stötta livsmedelsaktörer i länet samt genom att lyfta den offentliga gastronomin och initiera ett matkluster i länet.

Här kan du läsa mer om matklusterinitiativet FRODA Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om projektet Offentlig Gastronomi i Dalarna Länk till annan webbplats.

EU flagga med europeiska jordbruksfonden

Kontakt