Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malingsbo Herrgård

Malingsbo Herrgård är en välbevarad karolinsk herrgård, vackert belägen på en höjd mellan sjön Malungen och Hedströmmen i Smedjebackens kommun. Herrgården är ett välbevarat exempel på sin tids herrgårdsarkitektur, och vittnar om det bergsbruk som präglat orten. Malingsbo Herrgård byggnadsminnesförklarades 1935.

Levande kultur i historisk miljö

Malingsbo herrgård är en välbevarad karolinsk herrgårdsanläggning från 1700-talet. Närheten till forsen och stora skogsmarker har genom historien gjort platsen lämplig för bergsbruk och skogsbruk. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes år 1700, efter att den tidigare förlagan brunnit ned. Malingsbo herrgård drivs idag i privat regi och är ett populärt besöksmål. I huvudbyggnaden anordnas sommartid konstutställningar, och i köksflygeln finns ett café med servering i trädgården. Det finns också möjlighet till övernattning på gården.

Upptäck naturreservatet Malingsbo-Kloten

Malingsbo Herrgård ligger mitt i naturreservatet Malingsbo-Kloten. I närheten finns möjlighet till fiske, vandring, vildmarkscamping, jakt, samt bär- och svampplockning. Herrgården är granne med Sankt Annas kapell, ett delmål på pilgrimsleden Romboleden som sträcker sig mellan Enköping och Trondheim.

Bergsbruk och skogsbruk i Malingsbo

Malingsbo verkar ha sitt ursprung i flera fäbodställen som funnits vid sjön Malungen. Orten har en lång historia med täta kopplingar till bergsbruket i Dalarna. Det äldsta skriftliga belägget om Malingsbo är redan från 1459.

Mot slutet av medeltiden blev exporten av osmundjärn eller tackjärn allt viktigare för Sverige. Staten erbjöd skattelättnader för bergsmän. Under 1500-talet gav Kronan privilegier för en bergsmanssmedja i anslutning till forsen i Malingsbo, där närliggande malm och stora skogsområden erbjöd goda förutsättningar för bergsbruk. Malingsbo bruk anlades 1622. På 1600-talet fortsatte vallonen Magnus Koch att utveckla bruket. Under 1700-talet utgjorde Sveriges produktion av järn ungefär en tredjedel av den totala järnproduktionen i världen.

Masugnen lades ner 1799, men produktionen av stångjärn fortsatte fram till 1840-talet. Bruket fanns i släkten Kochs ägo fram till 1861, då det såldes. Periodvis sköttes bruket av arrendatorer. 1891 avvecklades verksamheten, till följd av stora omstruktureringar inom järnframställningen. 1899 såldes bruket till svenska staten. Många av brukets produktionsbyggnader tilläts att förfalla. Verksamheten styrdes om till skogsdrift, och länge höll Skogshögskolan kurser här. Från 80-talet har anläggningen bland annat använts för konfirmationskurser och som behandlingshem. Sedan 2018 är Malingsbo privatägd. Här drivs numera bland annat vandrarhem och café.

Herrgårdsbyggnaderna

Den byggnadsminnesmärkta herrgårdsanläggningen består idag av huvudbyggnad och flygelbyggnader, handelsbod, professorsvilla, handlarbostad, magasin, kornskruv och arkiv. Flertalet byggnader härrör från tidigt 1700-tal eller 1800-tal. Brukets produktionsbyggnader var placerade längs ån Hedströmmen. Arbetarbostäderna med tillhörande ekonomibyggnader låg på andra sidan ån. Endast två av smedsbostäderna från 1700-talet och en mindre stuga är bevarade. 1708 uppförde en kyrka norr om herrgården.

Herrgårdens ekonomigård med ett stort antal byggnader bestod av en stallgård och en lantgård intill varandra, placerade sydost om herrgårdsanläggningen. Av ekonomigården återstår i dag endast magasinet, som lär vara från 1600-talet. Detta kan vara brukets äldsta byggnad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss