Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

Nya pandemirestriktioner från och med 1 december

Från och med 1 december behöver anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen kontrollera vaccinationsbevis eller genomföra särskilda smittskyddsåtgärder. Det finns också krav på åtgärder som gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning.

KALENDER

 • 07 dec 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.10
  Temadag om återvändande Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migration...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 08 dec 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.30
  Metod- och fortbildningsdagar för samhällskommunikatörer Välkommen till den andra av två digitala halvdagar, dagens tema är mångreligiositet och sekularitet. Utbildningarna, som hålls 2 och 8 december, erbjuder samhällskommunikatörer fortbildning inom områd...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 10 dec 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Förebyggande arbete i samverkan: om anlagda bränder Välkomna till den fjärde och sista av årets nätverksträffar inom ramen för länsstyrelsens FAS-samarbete.

  Anmäl dig här – senast 8 december

 • 10 dec 2021 Klocka som ikon 12.30 - 15.00
  Samtal om återvändande och återintegration Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro län anordnar under 2021 en serie webbinarium om återvändande och återintegration. Nu har det blivit dags för det tredje och sista tillfället där samtalet...

  Anmäl dig här – senast 7 december

Samhälle

Tobaksfria veckan

Vi samordnar och utvecklar det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Rökfrimiljö.nu är ett exempel från Folkhälsomyndigheten i samarbete med länsstyrelserna.

Samhälle

Vad händer när stormen slår till och elen slås ut?

Det får du svar på i första avsnittet av Länsstyrelsens nya podcast "Krislådan" som tar upp de hot och risker som finns i Dalarna. Går att hitta där poddar finns.

Om oss

Omsättningsstöd för företagare

Du kan ansöka om stöd om du som till enskild näringsidkare eller handelsbolag drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Ansök senast 30 november 2021.

NYHETER

 • Länsstyrelserna
  2021-12-01

  Sveriges kontantinfrastruktur är sårbar

  Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande för stora delar av befolkningen, i stora delar av landet. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto.
 • 2021-12-01

  Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgång...
 • 2021-12-01

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelse...
 • 2021-12-01

  Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

  Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa at...