Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

KALENDER

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Presentation av en förnyad ANDTS-strategi Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 1 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 20 april

 • 27 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Räcker elen? Om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna För att nå beslutade energi- och klimatmål, så behöver många verksamheter växla över från fossil energi till el. Den ökade elektrifieringen gör att elanvändningen kommer att öka kraftigt.

  Anmälningsdatum är passerat

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Om oss

Skydda dina tama fjäderfän mot fågelinfluensa

Sedan i höstas har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Många vilda fåglar flyttar nu norrut och risken för smittspridning uppåt i landet är därför stor. Här kan du läsa mer.

Klimatklivet står skrivet med svart text på vita rutor, bakgrunden är gul

Miljö och vatten

Klimatklivet

Har du en bra idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Sök stöd för din klimatinvestering 13-27 april.

NYHETER

 • 2021-04-19

  Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

  I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som länsstyrelserna totalt sett har att fördela till tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska 6 miljoner gå till nationella insatser.
 • 2021-04-16

  Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 16 april 2021

  Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndig...
 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet,...
 • 2021-04-15

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Det senaste årets arbete med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland ...