Lediga jobb

Slogmod med grillplats

Vi på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället.

När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är listan tom finns inga lediga tjänster att söka. Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänster att söka

Länsråd till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Novare rekrytering Länk till annan webbplats.

Beskrivning
Välkommen att söka arbetet som länsråd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen ”Tillsammans för Dalarnas framtid”.

 • Projektledare vägar i Stora Tuna och Västra Leksand

  Beskrivning
  Vi söker en erfaren projektledare med omfattande kunskap inom både juridisk och teknisk förvaltning av enskilda vägar samt stor...

 • Länsveterinär

  Beskrivning
  Vi söker nu en veterinär som vill komma och arbeta tillsammans med oss på enheten för djurvälfärd och livsmedel. På enheten finns ansvaret för...

Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Projektledare vägar i Stora Tuna och Västra Leksand 112-15467-2023
 • Länsveterinär diarienummer 112-14791-2023
 • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet diarienummer 112-13375-2023
 • Arkivarie diarienummer 112-9864-2023

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du yttra dig i ärendet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter att tillsättningsdatum anslagits.

 • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet diarienummer, 112-8793-2023. Den som vill yttra sig i ärendet gör det senast den 19 december 2023.
 • Länsledningskoordinator, diarienummer 112-6992-2023. Den som vill yttra sig i ärendet gör det senast den 15 december 2023.
 • Naturvårdshandläggare av naturvårdsärenden, diarienummer 112-13879-2023. Den som vill yttra sig i ärendet gör det senast 13 december 2023.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:

Länsstyrelsen i Dalarna,
HR-enheten,
791 84 Falun.

Skriv vilket beslut du överklagar, diarienummer, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och skriv din adress och ditt telefonnummer.

Mer information om processen hittar du här:

Överklaga beslut om anställning till Statens överklagandenämnd, Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen använder ett rekryteringsverktyg som heter Varbi. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser registrerar du dig på Varbis webbplats.

Prenumerera på jobbannonser från Länsstyrelsen i Dalarna Länk till annan webbplats.

Ansökan är en allmän handling

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos Länsstyrelsen. Detta betyder att allt material i din ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det. Vi gör alltid en bedömning om uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar.

Diarium och allmänna handlingar

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss