Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lediga jobb

Slogmod med grillplats

Vi på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället.

När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är listan tom finns inga lediga tjänster att söka. Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänster att söka

I listan nedan hittar du de lediga tjänster som just nu utannonseras. Klicka på det lediga jobb som överensstämmer med din kompetens för att få mer information och för att söka. Vi måste ha din ansökan senast sista ansökningsdag. Du kan enkelt prenumerera på lediga tjänster genom att klicka på knappen ”Prenumerera” och registrera din mejladress.

Avdelningschef miljö och samhällsplanering Länk till annan webbplats.

I rollen som avdelningschef ansvarar du för att planera, leda, följa upp och utveckla arbetet inom avdelningen för miljö och samhällsplanering. Här ingår frågor som inom miljöområdet och frågor rörande arkitektur, arkeologi, byggnadsminnen och byggnadsvård, samhällsplanering, stöd till boende och byggande, GIS, infrastrukurplanering samt besöksmålsutveckling av kulturmiljön.

Avdelningschef miljö och samhällsplanering, rekryteringskonsult Novare Public Länk till annan webbplats.

Avdelningschef naturvård

I rollen som avdelningschef ansvarar du för att planera, leda, följa upp och utveckla arbetet inom avdelningen för naturvård. Här ingår skydd av natur, förvalta och tillgängliggöra värdefulla naturområden, biologisk mångfald, åtgärdsprogram för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

Avdelningschef naturvård, rekryteringskonsult Novare Public Länk till annan webbplats.

Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

  • Erfaren strategisk kommunikatör - vikariat, diarienummer, 112-7926-2024
  • Avdelningschef miljö och samhällsplanering, extern rekryteringskonsult
  • Avdelningschef naturvård, extern rekryteringskonsult
  • Förvaltare (juridisk) av jaktupplåtelser i skyddad natur , diarienummer 112-6015-2024
  • Serveringspersonal på residenset, diarienummer 112-6703-2024
  • Handläggare till enheten samhällsskydd, diarienummer, 112-5376-2024
  • Miljöhandläggare – samordnare för arbetet med omprövning av vattenkraft, diarienummer, 112-2956-2024

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du yttra dig i ärendet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter att tillsättningsdatum anslagits.

  • Extrapersonal naturrum Fulufjället, diarienummer, 112-16891-2023. Den som vill yttra sig i ärende gör det senast den 10 juli 2024.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:

Länsstyrelsen i Dalarna,
HR-enheten,
791 84 Falun.

Skriv vilket beslut du överklagar, diarienummer, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och skriv din adress och ditt telefonnummer.

Mer information om processen hittar du här:

Överklaga beslut om anställning till Statens överklagandenämnd, Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen använder ett rekryteringsverktyg som heter Varbi. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser registrerar du dig på Varbis webbplats.

Prenumerera på jobbannonser från Länsstyrelsen i Dalarna Länk till annan webbplats.

Ansökan är en allmän handling

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos Länsstyrelsen. Detta betyder att allt material i din ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det. Vi gör alltid en bedömning om uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar.

Diarium och allmänna handlingar

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss