Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

 Följande rekryteringar är under handläggning:

  • Tillförordnad enhetschef ekonomi, personal och kommunikation 112-10019-2022
  • Vikarierande avdelningschef för naturvård 112-9345-2022
  • Bygnadsantikvarie 112-9270-2022
  • Vikarierande handläggare kalkverksamhet 112-7910-2022
  • Förorenade områden, tillsyn 112-5823-2022
  • Två medarbetare till samhällsskydd 112-4622-2022
  • Timpersonal för fältarbete på viltenheten 112-3243-2022

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits.

  • Miljöhandläggare inom limniskt områdesskydd/vattenförvaltning 112-7404-2022

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:
Länsstyrelsen i Dalarna,
Enheten för ekonomi, personal och kommunikation,
791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt