14 maj 2024 klocka 08.30 - 10.00

Skyddade personuppgifter för våldsutsatta

Fyra tecknade personer håller skyltar med frågetecken framför sina ansikten

Att skyddade personuppgifter röjs kan leda till allvarliga konsekvenser för våldsutsatta. Det är avgörande att verksamheter som möter våldsutsatta vuxna och barn har kunskap om skyddade personuppgifter och kan ge rätt stöd för att upprätthålla ett gott skydd. Därför bjuder vi in till ett kunskapshöjande pass där Skatteverket berättar vad skyddade personuppgifter innebär och hur de ska hanteras.

Innehåll

Under detta digitala frukostseminarie får vi information från Skatteverkets sekretessgrupp om de olika nivåerna av skyddade personuppgifter och hur de ska hanteras. Vi kommer också beröra vad vi särskilt kan tänka på i verksamheter som möter barn med skyddade personuppgifter. Under seminariet finns möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn med skyddade personuppgifter inom kommun, region, myndighet och civilsamhällesorganisationer.

Seminariets målgrupp är yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Bakgrund

Seminariet hålls inom länsstyrelsernas uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende 2023-2028 och arrangeras i samverkan av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Anmäl dig

Anmälan sker vi Länsstyrelsen i Uppsalas läns webbplats

Skyddade personuppgifter för våldsutsatta

Var:
Digitalt via zoom. Länk kommer skickas ut till anmälda deltagare någon dag innan seminariet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
10 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss