Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om ditt tamdjur skadats eller dödats av rovdjur, eller om din gröda skadats av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

Detta gäller när vilt orsakar skada:

 • Skador ska förebyggas genom ordinarie jakt. Markägare och jakträttsinnehavare ansvarar för att minska skador som djuren orsakar.
 • Du ska själv göra förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen kan ge råd. För vissa förebyggande åtgärder för viltskador orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås) kan du ansöka om stöd hos oss.
 • Har du gjort förebyggande åtgärder men ändå fått skador, kan vi i vissa fall ge ersättning. Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt.
 • Räcker inte de förebyggande åtgärderna, kan du ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vilka ordinarie jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Är du yrkesfiskare kan vi kan ge ersättning för skador orsakade av säl. Du kan också ansöka om EU-stöd för att investera i utrustning som skyddar redskap och fångster från sälar.

Anmäl alltid skadan till oss om du vill ha ersättning

Har du drabbats av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan? Då måste du först anmäla skadan till oss. Viltskador måste alltid besiktigas av en besiktningsperson som Länsstyrelsen har utsett. Du kan få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningspersonen.

Du kan kontakta någon av följande personer för besiktning av rovdjursrivna tamdjur:

Bertil Larsson, Björsmåla
Skicka e-post till Bertil Larsson
Mobil 070-372 09 57

Lasse Le Carlsson, Ronneby
Skicka e-post till Lasse Le Carlsson
Mobil 076-116 35 99

Martin Einarsson, Edestad
Skicka e-post till Martin Einarsson
Mobil 072-389 93 89

Stellan Sjögren, Björsmåla
Skicka e-post till Stellan Sjögren
Mobil: 0708-500 895

Rovdjurs-sms för tamdjursägare eller hjorthägnsinnehavare

Har du en tamdjursbesättning eller är innehavare av hjorthägn i Blekinge kan du anmäla dig till tjänsten rovdjurs-sms. Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare eller hjorthägnsinnehavare ska få snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde.

Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör länsstyrelsen ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns).

Anmäl dig till tjänsten

Skicka e-post till rovdjur.blekinge@lansstyrelsen.se

Ange följande uppgifter:

 • ditt namn
 • mobilnummer
 • kommun för tamdjursbesättning/hjorthägn
 • produktionsplatsnummer eller hjorthägns-id

Förebyggande åtgärder, regler och ersättningar

Här kan du ta del av förebyggande åtgärder, regler och vilka ersättningar som gäller för viltskador orsakade av vissa djurarter.

Vi kan lämna bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar. När gröda eller husdjur skadats av fredat vilt kan du som ägare ansöka om ersättning hos oss på länsstyrelsen. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat. Vid prövningen tar vi hänsyn till om viltet får jagas, skadans omfattning, möjlighet till skyddsjakt samt om andra skadeförebyggande åtgärder har genomförts.

På Viltskadecenters webbplats kan du läsa mer om förbyggande åtgärder, möjlighet till ersättning och annat som rör vilt Länk till annan webbplats.

Skador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas av länsstyrelsens utsedda besiktningspersoner för viltskador i Blekinge.

Ansök om ersättning för viltskada på gröda

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för viltskada på gröda Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)
  Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ansökan till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Fler råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30