Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Besiktning av rovdjursrivna tamdjur i Blekinge län

Du kan kontakta följande personer för besiktning av rovdjursrivna tamdjur:

Bertil Larsson, Björsmåla
Skicka e-post till Bertil Larsson
Mobil 070-372 09 57

Lasse Le Carlsson, Ronneby
Skicka e-post till Lasse Le Carlsson
Mobil 076-116 35 99

Martin Einarsson, Edestad
Skicka e-post till Martin Einarsson
Mobil 072-389 93 89

Rovdjurs-sms för tamdjursägare eller hjorthägnsinnehavare

Har du en tamdjursbesättning eller är innehavare av hjorthägn i Blekinge kan du anmäla dig till tjänsten rovdjurs-sms. Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare eller hjorthägnsinnehavare ska få snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde.

Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör länsstyrelsen ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns).

Anmäl dig till tjänsten

Skicka ett mail till rovdjur.blekinge@lansstyrelsen.se

Ange följande uppgifter:

  • ditt namn
  • mobilnummer
  • kommun för tamdjursbesättning/hjorthägn.
  • produktionsplatsnummer eller hjorthägns-id.

Kontakt