Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl inom Blekinge län.

Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl

Den som fällt säl under jakt ska rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Ersättning för hanteringskostnader

Nu går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits inom licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast 10 oktober 2022
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast 30 november 2022

Fyll i ansökan och skicka till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen
371 86 Karlskrona

Blanketter

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 261.5 kB.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 248.8 kB.

Du kan behöva ansöka om individuellt tillstånd

Om du är folkbokförd i Blekinge län får du jaga gråsäl på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman. Du får ta med dig ta med två jaktgäster som inte behöver vara folkbokförda i Blekinge.

Om du inte är folkbokförd i Blekinge kan du ansöka om individuellt tillstånd hos länsstyrelsen.

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor. Avgiften betalas samtidigt som ansökningshandlingarna lämnas in till länsstyrelsen, och sätts in på länsstyrelsens bankgiro 5051-4686.

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten Pdf, 111.6 kB.

Kontakt