Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

En hand signerar ett papper.

Samhälle

Behöver du en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Stenhjärta i två kupade händer över en gräsmatta. Foto: Camilla Zilo.

Bo och leva

Vigselförrättare

Här hittar du borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Natur och landsbygd

Kalender för Friluftslivets år 2021

Häng med ut i Kronobergs fantastiska natur! Här hittar du aktiviteter i naturen i Kronobergs län, arrangerade av föreningar och andra organisationer under Friluftslivets år. #luftenarfri

NYHETER

 • 2021-09-24

  Sveriges beredskap börjar med dig

  Länets aktörer inom Krissamverkan Kronoberg uppmärksammar den årliga Krisberedskapsveckan under vecka 39 med start måndagen den 27 september. Informationskampanjen syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Temat är demokrati.
 • 2021-09-23

  Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Den 22 september 2021beslutade riksdagen att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk...
 • 2021-09-15

  Vanligt bland unga romer att uppleva trakasserier – åtgärder krävs för att motverka antiziganism

  Unga romer är stolta över sin romska identitet. Samtidigt är det vanligt att uppleva trakasserier och diskriminering. Det ...
 • 2021-09-14

  De vann årets SKAPA-priser i Kronobergs län!

  SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris, som delas ut varje år sedan 1986, till minne av u...