Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samhällsskydd och beredskap

Säkerhet – Demokrati – Hållbarhet
Självklara delar av vår vardag på Länsstyrelsernas IT-avdelning!

Att arbeta med IT innebär att arbeta med ständig förändring. IT-avdelningens verksamhet växer och vi bygger även upp ytterligare kompetens och teknik för kris och beredskap.

Länsstyrelserna bedriver samhällsviktig verksamhet. Det innebär bland annat att de system och tjänster som vi på IT-avdelningen levererar till verksamheten måste vara anpassade för att fungera vid såväl fred, fredstida kris, höjd beredskap eller krig. Att arbeta med IT innebär att arbeta med ständig förändring.

Tillsammans med Försvarsmakten, beredskapsmyndigheterna, regionala aktörer och privata företag utgör länsstyrelserna Totalförsvaret. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet och samordnar det civila försvaret regionalt genom bland annat samverkan, utbildning och övningar.

Syfte med civilt försvar

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Det civila försvarets främsta uppgifter är att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen

Länsstyrelserna ska också vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område. Dessutom ska de före, under och efter en kris verka för att samordna och ta fram en gemensam inriktning för de åtgärder som man behöver göra.

Arbetet med civil beredskap innebär bland annat att länsstyrelserna ska bedriva ett systematiskt arbete för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. På IT-avdelningen utformar vi därför informationssystemen så att de uppfyller grundläggande och särskilda säkerhetskrav. Då kan länsstyrelserna bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt.

Du kan läsa mer om civilt försvar och länsstyrelsernas roll här

Civilt försvar Länk till annan webbplats.

IT-avdelningens uppgifter

Som anställd på IT-avdelningen är du en viktig kugge i arbetet för att alla länsstyrelser och civilområdeskanslier ska kunna genomföra sina uppgifter i alla samhällslägen. Detta gör du bland annat genom att

  • delta i planering av civila försvaret
  • arbeta med kontinuitet i våra tjänster
  • utveckla nya IT-stöd till beredskapsverksamheten.

Kontakt

Länsstyrelsernas IT-avdelning

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss