Sociala medier

På våra sociala medier sprider vi information och för dialog om vår verksamhet. Vi strävar vi efter att kommunicera med våra målgrupper på deras villkor och på de arenor där de är aktiva. Det är viktigt att du som deltar i diskussioner i sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

Ärenden och diarieföring

Om du har ett formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av ett ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Eftersom vi som myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Förhållningsregler

 • Tänk på att du ska hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och har ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.
 • Vi ansvarar för att kommentarerna som finns på våra sociala kanaler håller en god ton och att alla känner sig välkomna att kommentera inläggen.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort stötande, hatiska eller kränkande kommentarer.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte direkt anknyter till inlägg eller tidigare kommentarers innehåll samt sekretessbelagd information.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet.
 • Vi tar bort kommentarer som strider mot svensk lag, till exempel:
 • Hets mot folkgrupp
 • Olovliga våldsskildringar
 • Barnpornografi
 • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
 • Vi tar även bort:
 • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
 • Kommersiella meddelanden. 
 • Hot och trakasserier polisanmäls.

Länsstyrelsen bedömer vad som ska tas bort

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg och kommentarer som ska tas bort. Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan stängas av. Om en person stängs av gäller avstängningen i två månader, därefter hävs blockeringen. Om personen fortfarande inte följer reglerna kommer blockeringen att återupptas ytterligare i två månader, utan föregående varning.

Om det är uppenbart att en blockerad användare skapar nya konton för att kringgå en blockering kan vi även blockera dessa nyskapade konton utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare på våra sociala medier att kontakta oss om kommentarer och inlägg strider mot reglerna.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina person­uppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss