Jobba på IT-avdelningen

Vill du vara med och utveckla digitala lösningar för ett hållbart samhälle? Utmanande och utvecklande uppdrag tillsammans med prestigelösa och tillgängliga kollegor. En arbetsgivare med fokus på både ett hållbart arbetsliv och en samhällsgärning att vara stolt över. En möjlighet att arbeta med tekniska lösningar som påverkar hela samhället. Hur låter det?

Personal IT. 

Digitalisering och innovativa lösningar

Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framförallt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela landet och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige och alla 7 000 medarbetare. Hos oss arbetar vi med att utveckla och leverera IT-tjänster till Sveriges länsstyrelser för att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Länsstyrelsernas IT-avdelning

Förmåner

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska må bra både på jobbet och på fritiden. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor.

För att du ska lära känna verksamheten och dina nya kollegor får du som nyanställd gå en introduktionsutbildning. Utöver denna får du också en arbetsplatsbaserad introduktion som din chef ansvarar för och som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i ditt arbete och lära känna dina närmsta kollegor i arbetsgruppen.

Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera jobb och privatliv och därför erbjuder vi möjlighet till flexibel arbetstid som ger dig möjlighet att planera din arbetstid.

Som statligt anställd erbjuds du generöst med semesterdagar, fler än hos många andra arbetsgivare. Antalet semesterdagar du har är beroende på din ålder. Grundsemestern är 28 dagar. Från och med att du fyller 30 år har du 31 dagar och från och med att du fyller 40 år har du 35 dagar om året.

Som anställd hos oss är du också ledig under klämdagar, de dagar som infaller mellan två arbetsbefriade dagar.

Oavsett om du är på gymmet, simmar eller får massage har du möjlighet att söka friskvårdsbidrag hos oss. Friskvårdsbidraget kan användas till många aktiviteter. Vi ersätter dina kostnader för friskvårdsaktiviteter, som högst med ett bidrag på 2 000 kronor per år.

Om du inte har möjlighet att planera in läkarbesök på din fritid så kan du få vara ledig utan löneavdrag. Detta gäller vid:

  • besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, barnmorskemottagning samt för blodgivning
  • akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.

Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk längre än 14 dagar kompletterar arbetsgivaren din sjukpenning med sjuklön.

Som statsanställd har du också rätt till ersättning för läkarvård, sjukgymnastik och andra sorters behandlingar samt receptbelagda läkemedel.

Vid arbetsrelaterade besvär omfattas du som anställd även av företagshälsa.

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Genom våra flexibla arbetstider vill vi göra det möjligt för dig att balansera jobbet med familjelivet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren även en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid tills barnet fyller 12 år.

Du har även rätt till friskvårdsersättning under din föräldraledighet.

Pension

Du som jobbar hos oss omfattas av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande och sjukpension. Under vissa förutsättningar kan du från den månad du fyllt 61 år ansöka om delpension. Du kan växla lön (bruttolön) eller sparad semester mot en extra insättning till tjänstepensionen. Du kan läsa mer på Statens pensionsverk (SPV).

Tjänstepension från din statliga anställning - SPV Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en överenskommelse med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om utökad service kring tjänstepensioner. SPV bevakar alla kommande ålderspensionsavgångar och tar kontakt med dig som anställts senast sju månader före 65-årsdagen, ger aktuell information och praktisk vägledning samt upprättar ansökningshandlingar.

Försäkringar

Skadar du dig i samband med olycksfall i arbetet, arbetsrelaterad sjukdom eller olycka på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkring. Du omfattas även av Statens tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande. Det finns även tjänstereseförsäkring för dig som reser i arbetet.

Kontakt