Enkät om historisk förekomst av havsnejonöga

Minns du havsnejonöga från förr i tiden? Arten har minskar kraftigt de senaste åren och nu önskar vi hjälp med historisk rapportering av artens förekomst. Delta gärna genom att svara på vår enkät.

Närbild på huvudet av ett havsnejonöga

Foto: Elisabeth Thysell

Havsnejonöga är en urtidsfisk som har funnit i över 400 miljoner år. I dag är artens överlevnad starkt hotad och har minskat kraftigt under de senaste åren. 2008 fanns havsnejonöga i flera vattendrag men har sedan dess minskat drastiskt både i antal individer och antal vattendrag där vi återfinner arten. De senaste åren har vi bara återfunnit ett fåtal havsnejonögon i ett fåtal vattendrag såsom Örekilsälven, Säveån, Rolfsån, Viskan, Kungsbackaån, Ätran, Suseån och Rönne å.

Hjälp oss med historisk rapportering kring havsnejonöga

I och med den kraftiga nedgången önskar vi få historisk information kring förekomst av havsnejonöga i vattendragen i Västra Götaland, Halland och Skåne. Även Blekinge är intressant.

Vi vill veta hur långt upp i vattendragen man historiskt har sett havsnejonöga och hur många man sett på olika platser. Har ni kunskap kring detta eller känner någon som har kunskap så svara gärna på frågorna nedan, senast den 31 augusti.

Vet du fler som kan besitta värdefull kunskap? Dela gärna vidare enkäten för fler viktiga observationer!

Vill du hellre samtala kring observationerna?
Kontakta oss via telefon 010-224 55 32 eller e-post lars.molander@lansstyrelsen.se så kan vi ses för en intervju.

Vad händer med svaren? Svaren sammanställas i en rapport som vi kommer att publicera 2025.

Webbenkät om havsnejonöga

Har du sett havsnejonögon i vattendraget?
Har du sett havsnejonögon i vattendraget?

Hur många individer var det på en yta av 10 m2?
Hur många individer var det på en yta av 10 m2?Kontakta oss eller bifoga dokumentation i e-post till: lars.molander@lansstyrelsen.se


Ange kontaktuppgifter

Enkäten gäller för ett vattendrag, har du information eller observation om ytterligare platser - fyll i en ny enkät. Stort tack för din medverkan - den är värdefull!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss