Aktuell information om coronaviruset

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

KALENDER

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 08.45 - 13.00
  Mer surr i grönytorna – bjud in mångfalden! Välkommen till ett webinarium om vilda pollinatörer och hur just din verksamhet kan hjälpa till.

  Anmäl dig här – senast 18 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Presentation av en förnyad ANDTS-strategi Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 ...

  Anmäl dig här – senast 19 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Samarbeten för att stärka ekoproduktion Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium kring olika former av samarbeten som stärker det ekologiska lantbruket. Med flera exempel så hoppas vi att just ni kan hitta en form som underlättar och utv...

  Anmäl dig här – senast 18 april

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 19 april

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Om oss

Nytt system för vädervarningar på gång

I slutet av april inför SMHI ett nytt vädervarningssystem som ska göra det tydligare vilka konsekvenser ett väder kan få i ditt område. De nya varningsnivåerna blir gul, orange och röd varning.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 ökar i Västra Götaland. Därför har smittskyddsläkare infört regionala rekommendationer.

Om oss

Fågelinfluensa konstaterad i länet

Fågelinfluensa finns konstaterad bland såväl vildfågel som i hobbybesättningar i länet. Läs mer om hur du kan skydda tamfåglar och rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda fåglar.

En person sitter vid ett bord och arbetar på en bärbar dator.

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperiod öppnar 29 mars.

Logotyp för Klimatklivet.

Miljö och vatten

Klimatklivet

Nu är ansökan till Klimatklivet öppen. Välkommen att söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen. Ansökan är öppen den 13-27 april.

NYHETER

 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.
 • 2021-04-16

  Landshövdingen vandrar Bohusleden

  Från Lindome i söder till Strömstad i norr sträcker sig den 34 mil långa Bohusleden genom landskapet Bohusläns vilda och v...
 • 2021-04-13

  Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

  I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som läns...
 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt...