Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för kompetensutveckling

Syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i strategiska planen samt bidra till uppfyllande av nationella mål och EU-gemensamma mål, direktiv och förordningar. I sin helhet ska åtgärden verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling av landsbygden.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för kompetensutveckling (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handläggar din ansökan.

Åtgärden riktar sig till verksamma inom besöks-, jordbruks-, livsmedels-, trädgårds- (inklusive akvaponi) och hästnäringen. Aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos målgruppen, vilket främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap. Aktiviteterna kan även inspirera till och underlätta att använda och utveckla ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök samt återföra kunskapsbehov till forskningen.

Stödberättigade utgifter och kostnader

Stöd till kompetensutveckling får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och faktiska indirekta kostnader.
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.
 • Eget arbete.
 • Köp av tjänst.
 • Övriga utgifter.

Stöd för kompetensutveckling får inte lämnas för materiella investeringar.

Stödnivå: 100 %.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

I stödet Kompetensutveckling finns enbart nationella prioriteringar.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e-tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Behov och målgrupp: 300 poäng
 • Motivera behovet: 125 poäng
 • Mål och aktiviteter: 200 poäng
 • Hållbarhet: 150 poäng
 • Kunskap över tid: 75 poäng
 • Utbyte av kunskap: 75 poäng
 • Spetskompetens: 75 poäng

Summa: 1 000 poäng

Utlysning

Stödet går bara att söka i en aktuell utlysning. Vi avslår ansökningar som du skickar in innan eller efter aktuell utlysning.

Kommande utlysningar

Information om planerade utlysningar 2024 kommer att publiceras här när den informationen finns att tillgå.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss