Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen för samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

  • Ökad lönsamhet 200 poäng.
  • Lönsamt företag 160 poäng.
  • Lönsam investering 180 poäng.
  • Behov av stöd 120 poäng.
  • Ökad sysselsättning 240 poäng.
  • Nystartat företag 100 poäng.

Summa 1000 poäng

Ansökningsomgångar

18 mars- 30 april 2024 – 1 200 000 kronor

1 maj – 31 aug 2024 - 1 560 000 kronor

1 september – 31 december 2024 – 1 560 000 kronor

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss