Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Länsstyrelsens prioriteringar

Vi har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

  • Heltidsarbete.

Länsstyrelsen har också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Effektiva arbetsmetoder
  • Lönsamt företagande
  • Inkomst från företaget
  • Utbildning inom de gröna
  • Utbildning utanför de gröna
  • Erfarenhet inom de gröna
  • Erfarenhet utanför de gröna
  • Plan för fortbildning.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras i löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är planerade.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss