Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

I Västmanlands län kan du söka följande inriktningar av stödet:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Energiskog
 • Täckdikning
 • Växthus
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem
 • Minskad ammoniakavgång.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Länsstyrelsens prioriteringar

Länsstyrelsen i Västmanland har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari-30 april 2024. Budget: 7 200 000 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2024. Budget: 6 000 000 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september-31 december 2024. Budget: 7 200 000 kronor.

Kommande utlysningar

Täckdikning

Du kan söka stöd för täckdikning mellan 1 januari - 30 april 2024.

Budget: 3 000 000 kronor

Minskad ammoniakavgång

Du kan söka stöd för investering för minskad ammoniakavgång: tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel mellan 1 januari - 30 april 2024.

Budget: 500 000 kronor

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss