Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Länsstyrelsens prioriteringar

Biologisk mångfald

Vi har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Gynnsam utformning
  • Åtgärdsbehov övergödning.

Retention av kväve eller fosfor

Vi har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Näringsbelastning
  • Näringsrenande.

Övriga vattenvårdsåtgärder

Vi har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Vattenkvalitet.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras i löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är planerade.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss