Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det dags att koppla hunden

Kvinna med hund i koppel

Från 1 mars till och med den 20 augusti får inte din hund springa lös i naturen. Du ska hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Under våren är det extra viktigt att du som hundägare håller din hund kopplad. En åtgärd som behövs för att undvika att vi stör de vilda djur som nu har ungar. Som hundägare ansvarar du för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring hundhållning och självklart följa dem.

Att hålla hunden kopplad bidrar inte bara till att skydda de vilda djurens naturliga miljö, utan det minskar även risken för oönskade situationer där din hund kan komma i konflikt med andra djur eller människor. Genom att följa dessa regler visar du respekt för både den lokala naturen och dess invånare. Kom ihåg att det är Djurskyddslagstiftningen som syftar till att säkerställa ett gott djurskydd.

Under resten av året bör du förhindra att din hund driver eller förföljer vilt om den inte används i jakt. Hunden får vara lös inom synhåll om den har god inkallning. Hunden inte får orsaka skador eller olägenheter för omgivningen, till exempel genom att springa fram till personer och skapa obehag, särskilt om de är hundrädda. Det gäller alltid.

Lokala regler om koppeltvång och regler i skyddande områden

Du hittar lokala regler hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos oss, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hur du får hålla hund regleras på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss