Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förordnade i Västmanlands län

Ett förordnande gäller tills vidare, men upphör senast vid utgången av den månad befattningshavaren fyller 67 år. Om det finns särskilda skäl kan dock förordnandet förlängas även efter 67 års ålder.

Notarius publicus

Max Ahlström

Advokatfirman Max Ahlström AB
Slottsgatan 7 - 9
722 11 Västerås

Besöksadress: Slottsgatan 7-9, 722 11 Västerås
Fast mottagningstid: måndag-torsdag kl 7.00-8.00 (helgfri vardag)
Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 021-14 34 00, 0702-10 18 46
E-post: max@a-ma.se

Per Odeling

Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40

Catarina Ceder

Ceders Advokatbyrå AB
Rådmansgatan 9
733 30 Sala
Telefon: 0224-170 86

Biträdande Notarius Publicus

(tjänstgör när Notarius Publicus är ledig eller hindrad att tjänstgöra)

Petter Hagsköld

Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40

Urban Nordström

Advokatfirman Urban Nordström
Fredsgatan 25
733 31 Sala
Telefon: 0224-180 75

Staffan Larsson

Advokatbolaget Fagersand HB
Skrapan 2210
722 10 Västerås
Telefon: 021-18 18 30

Kontakt

Stabsenheten för juridik

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss