Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationspåverkan, masskadeutfall och försörjningsberedskap

Spelplan, övning om informationspåverkan

Den 24 april ordnade Länsstyrelsen en fortbildningsdag inom det så kallade KHOSS-området (den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap). Drygt trettio deltagare deltog i ett spel på temat informationspåverkan och fick ta del av föreläsningar om masskadeutfall och försörjningsberedskap.

Dagen inleddes med föreläsning och spelövning inom området informationspåverkan. Marcus Johansson på Combitech AB höll i förmiddagspasset.

Många av deltagarna hade erfarenheter inom området utifrån den så kallade LVU-kampanjen och här fick de tillfälle att öva sina färdigheter i att upptäcka, hantera och bemöta informationspåverkan. Vi fick också en inblick i hur AI kan påverka våra verksamheter.

Några röster om förmiddagen:

Jättebra metod att jobba med spelkort. Det blir enklare när man har färdiga förslag på aktiviteter att spela ut under övningen. Överskådligt sätt att jobba!

Det som var mest lärorikt var att höra andras reflektioner. Det är nyttigt att höra flera olika aktörers tankar.

Mycket bra med serverade alternativ att utgå från i övningen. Det gör att man hamnar på en mer strategisk nivå i diskussioner och tankesätt. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver lyfta blicken och bli mer strategiska i beredskapsfrågor. Bra att samverka med andra.

Under eftermiddagspasset berättade Region Västmanlands beredskapschef Max Rupla om regionens arbete med försörjningsberedskap. Därefter tog Anna-Karin Larsson från Region Västmanland över och berättade om det pågående arbetet med regionens plan för masskadeutfall.

Dagen avslutades med att Petter Karlsson på Västerås stift berättade om Svenska kyrkans arbete med totalförsvarsplanering med fokus på begravning av många avlidna. Därefter fick deltagarna diskutera kommunens roll i den planeringen.

Utvärderingen av dagen visar att den var mycket uppskattad av deltagarna och att det finns ett stort sug efter mer kunskap inom området.

Några röster om hela dagen:

Jag arbetar med beredskap till vardags men tyckte att jag fick mycket matnyttigt om khoss beredskap.

Bra dragning av alla.

Toppendag, önskar fler.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss