Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 maj 2024 klocka 09.00 - 15.00

Västmanlands Barnrättsdag

Tecknad bild på barn som håller vuxen i hand

Illustratör: Annefrid Sjöman

Välkommen till Västmanlands årliga barnrättsdag. I år kommer konferensen att fokusera på den nya lagstiftningen som gäller för placering av barn i skyddat boende.

Reformen Ett fönster av möjligheter är omfattande och innebär att en ny lag om placering av barn i skyddat boende införs samt förändringar i flera olika lagar, bl.a. i socialtjänstlagen, skollagen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta får betydelse för flera av kommunens verksamheter, som socialtjänsten och skolan, men även för hälso- och sjukvårdens arbete med hälsoundersökningar för placerade barn.

Konferensen kommer att belysa de lagändringar som träder i kraft 1 april samt ge exempel på modeller som kan användas för att stärka barnrättsperspektivet.

Syftet med konferensen är att ge kunskap och verktyg till de som möter barn i sin vardag, så att de kan bidra till att stärka barnets rättigheter.

Föreläsare

Mia Hemmestad, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Deras uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Bonnie Friedh, Utbildare BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. De har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Josefine Paulsen, leg. psykolog, Barnens centrum för stöd och behandlingen, Rädda Barnen.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation.

Målgrupp

Chefer, medarbetare och förtroendevalda inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvården i Västmanlands län. Även verksamhetsansvariga och personal från skyddade boende i Västmanland är välkomna att anmäla sig.

Praktisk information

Registrering och fika från klockan kl. 08.30.

Parkeringsmöjligheter i närheten av Västerås Kongress finns i Punkts p-hus och på Melkertorget på Kopparbergsvägen.

08.30 – 09.00

Inregistrering och fika

09:00 – 09.15

Konferensen inleds av Länsstyrelsen Västmanland

09:15 – 11.30

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Redogör för nya reformen kring skyddat boende, förklarar lagändringarna och analyserar förändringarna och hur de påverkar bland annat socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

11.30 – 12:30

Lunch på egen hand

12:30-13.30

Allmänna Barnhuset
Berättar om modellen BRA-samtal. En beprövad modell för att stödja personal inom kommuner, regioner och ideella organisationer i samtal med barn när de är anhöriga.

13.30-14.00

Fika

14.00-15.00

Rädda barnen
Hur påverkas barn av våldsutsatthet, hur kan vi arbeta med tidig upptäckt och vad behövs för att stötta återhämtning?

15:00

Konferensen avslutas

Var:
Västerås Kongress, Munkgatan 7, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 maj 2024

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss