Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

30 sediment ska undersökas 2024 och 2025

Kartor där prover ska tas.

Sediment är viktiga för livet i vattenmiljön eftersom de skapar hem åt växter och djur som lever på botten. Dessvärre är många av våra hav, sjöar och vattendrag drabbade av föroreningar i sedimentet.

Totalt ska 15 platser i länet undersökas, från maj till juni 2024, för eventuella föroreningar. Länsstyrelsen har erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att utföra verifierande sedimentprovtagningar.

Här är några av de platser som kommer att få vår uppmärksamhet:

  • Arbogaån i Kungsör
  • Norsa Mälaren
  • Valsta Kölstaån
  • Hässlö
  • Skultuna Svartån
  • Västerås småbåtshamn och Svartåns utlopp.

Resterande 15 sediment undersöks under 2025.

Om förorenade sediment

Förorenade sediment är helt enkelt jord eller sand (sediment) som blivit smutsiga med olika kemikalier eller gifter. Dessa gifter kan komma från fabriker, avloppsvatten, jordbruk eller andra källor. De kan komma både från gamla och nya utsläpp. Ibland sprids föroreningar även från förorenade markområden till vattnet. Det här är farligt för vattenlivet och kan också påverka människor som äter fisk och skaldjur. Att rena dessa förorenade sediment är viktigt för att skydda miljön och människors hälsa.

Naturvårdsverket satsar pengar på att undersöka och rena förorenade områden, inklusive sediment i hav, sjöar och vattendrag. En del av arbetet innebär att fördela pengar och stödja länets myndigheter i deras arbete. De ger också råd och stöd när det gäller att bedöma och åtgärda förorenade områden.

Agenda 2030

Genom att undersöka och övervaka 15 platser i länet, varav fem till sex är tillgängliga för allmänheten, tar vi ett steg mot att uppnå Sveriges miljömål "En giftfri miljö".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss