Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Leif Kjellin
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B, 851 11 Sundsvall
Telefon: 060-12 88 20
Fax: 060-12 88 29
E-post: lk@abpk.se
Dag för förordnande: 23 mars 2022.

Biträdande notarius publicus

Bo Pargéus
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B, 851 11 Sundsvall
Telefon: 060-12 88 20
Fax: 060-12 88 29
E-post: bp@abpk.se
Dag för förordnande: 10 oktober 2016.

Andre biträdande notarius publicus

Joakim Stenberg
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B, 851 11 Sundsvall
Telefon: 060-12 88 20
Fax: 060-128829
E-post: js@abpk.se
Dag för förordnande: 10 november 2023.

Kristina Svedberg
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15, 891 39 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-153 75
E-post: kristina@vedinthors.se
Dag för förordnande: 3 oktober 2018.

Förste biträdande notarius publicus

Marie Thors
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15, 891 39 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-153 75
E-post: marie@vedinthors.se
Dag för förordnande: 3 oktober 2018.

Andre biträdande notarius publicus

Jonas Vedin
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15, 891 39 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-153 75
E-post: jonas@vedinthors.se
Dag för förordnande: 3 oktober 2018.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss