Bärgning i vatten

Vill du bärga sjunkna föremål som har övergetts av ägaren? Då kan du ansöka hos Länsstyrelsen om att få ensamrätt till bärgningen.

Ensamrätt för bärgning i vatten gäller under en viss tid på en angiven plats. Ensamrätten innebär att ingen annan får plocka upp detaljer från det sjunkna föremålet. Du kan ansöka om ensamrätt till bärgningen av sjunkna föremål hos Länsstyrelsen.

En förutsättning är att föremålet inte har någon ägare eller att ägaren inte har för avsikt att bärga det.

Får du avslag på ensamrätt till bärgning innebär det inte att det är förbjudet att bärga föremålet. Men det kan finnas andra som gör anspråk på det.

Var uppmärksam på att det är förbjudet att bärga, ta bort eller gräva ut kring äldre fartyg. Fartyg som förlist före år 1850 eller som har fornlämningsförklarats av Länsstyrelsen är skyddade enligt kulturmiljölagen. Du behöver tillstånd för att ta bort eller gräva ut en fornlämning.

Hur ansöker jag?

Länsstyrelsen Västernorrland prövar bärgningsärenden i Västernorrlands län och Jämtlands län.

Innehåll i din skriftliga ansökan

Ansökan är skriftlig och ska innehålla:

 • Sökandens namn/firma och adress.
 • Hur och var bärgningen ska ske, bifoga gärna karta.
 • Tydlig förklaring till varför ansökan görs.

Ansökan skickas via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västernorrland, Förvaltningsenheten, 871 86 Härnösand.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan kommer in till Länsstyrelsen.
  När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss. Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.
 2. Handläggare utses.
  En person som kallas för handläggare tar hand om ditt ärendet.
 3. Ärendet utreds och vi fattar beslut.
  Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig. Du får ett bevis på att vi mottagit din ansökan.
 4. Sedan utreder handläggaren ditt ärende.
  Ärendet skickas på remiss till kommunen för att de ska tycka till. När ärendet är utrett lämnar din handläggare över det till en enhetschef som fattar beslut i ärendet.
 5. Efter beslutet är fattat skickas det
  När beslutet är fattat skickas det till dig. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto så ska det skrivas under när du fått del av beslutet och kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Är du inte nöjd med beslutet?

Då kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss