Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Avgiften betalas in via bankgiro

Ansökningsavgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Märk din betalning med "2055 Auktorisation av bilskrotare". 

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Förteckning över auktoriserade bilskrotare

Albin och Herberts Bildemontering AB
Kungsgården 516, 870 52 Nyland
Telefon: 070-394 55 01

Auktoriserad till: 21 januari 2026.

Ådalens Bildemontering AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Telefon: 0612-12420

Auktoriserad till: 12 april 2029.

Aladdin Daoud Import & Export AB
Stampuddsvägen 16, 857 30 Sundsvall
Telefon: 070-467 05 70

Auktoriserad till: 12 oktober 2026.

Sundsvalls Bildemontering AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Ekenäsvägen 28, 863 37 Sundsvall
Telefon: 060-53 78 90

Auktoriserad till: 3 oktober 2028.

Sollefteå bilbärgning och Bildemontering AB
Bruksvägen 22, 881 41 Sollefteå
Telefon: 070-321 32 55

Auktoriserad till: 21 augusti 2024.

Kuusakoski Sverige AB (Auktoriserad av Länsstyrelsen Västerbotten)
Årvältsvägen 11, 861 36 Timrå
Telefon: 060-51 55 80

Auktoriserad till: 31 oktober 2025.

Bloms Bilskrot
Stavretjärn 608, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-430 38

Auktoriserad till: 20 oktober 2028.

Jonnys Bildemontering HB
Box 141, 841 22 Ånge
Telefon: 0690-61280

Auktoriserad till: 31 december 2027.

Bildelshuset i Örnsköldsvik AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Vägersta 109, 894 93 Överhörnäs
Telefon: 0660-70090

Auktoriserad till: 1 september 2026.

Höga Kusten Sjöentreprenad AB
Bruksvägen 25, 893 40 Köpmanholmen
Telefon: 070-514 28 42

Auktoriserad till: 31 oktober 2026.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss