Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt den så kallade gymnasielagen, omfattas också av insatserna.

Ansökningsperiod i Västernorrlands län

Ansökningsperioden för 2024 pågår den 15 februari-den 3 maj. För 2024 års utlysning har Länsstyrelsen Västernorrland 811 000 kronor att fördela till tidiga insatser för asylsökande med flera.

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag prövas inte.

Stöd för att underlätta ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande. Informationen kan sparas upp till 14 dagar genom inloggning via Bank-id i e-tjänsten. Inför användning av e-tjänsten finns stöddokument som underlättar ansökan:

Sammanställning av frågor för ansökan §37a-medel, pdf Pdf, 292.2 kB.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas i ansökan, samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd för att underlätta del- och slutrapportering

Inför användning av e-tjänsten finns stöddokument som underlättar din del- och slutrapportering:

Sammanställning av frågor delrapport §37a, pdf Pdf, 247.4 kB.

Sammanställning av frågor slutrapport §37a, pdf Pdf, 189.8 kB.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Hanna Norberg

Utvecklare integration

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss