Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng. Mallar att fylla i till detta stöd är:

  • Urvalsmall för startstöd strategisk plan 2023-2027
  • Beräkningsmall för standardtimmar startstöd strategisk plan 2023-2027

Mallarna finns hämtas hos Jordbruksverket:

Webbbutik Strategisk plan 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar innebär att projekt som uppfyller kraven för dessa ges extra poäng.

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

  • Ta över befintlig verksamhet
  • Produktionsinriktning
  • Heltidsarbete.

Utlysning

Länsstyrelsen Västerbotten utlyser startstöd under 2024. Länsstyrelsen har avsatt 900 000 kronor i utlysningen.

Du ska söka startstödet under perioden 16 januari 2024–31 december 2024.

Viktigt om handläggningen

När ansökningsomgången är slut poängsätts och jämförs alla ansökningar. Ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Om din ansökan fått avslag på grund av att den hade lägre poäng och inte rymdes inom budgeten kan du skicka in en ny ansökan i en senare ansökningsomgång. Då ska du göra en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Alla uppgifter måste skickas in igen.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Vi kan bara handlägga kompletta ansökningar

Vi kan bara handlägga och besluta om kompletta ansökningar. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Kompletta ansökningar ger snabbare beslut.

Kommande utlysningar

Information om utlysningarna kommer.

Viktigt om handläggningen

När ansökningsomgången är slut poängsätts och jämförs alla ansökningar. Ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Om din ansökan fått avslag på grund av att den hade lägre poäng och inte rymdes inom budgeten kan du skicka in en ny ansökan i en senare ansökningsomgång. Då ska du göra en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Alla uppgifter måste skickas in igen.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Du kan bara få stöd för utgifter från ansökningsdatum

Du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Vi kan bara handlägga kompletta ansökningar

Vi kan bara handlägga och besluta om kompletta ansökningar. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Kompletta ansökningar ger snabbare beslut.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss