Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng. Mallar att fylla i till detta stöd är:

 • Budgetmall – Investeringsstöd strategisk plan 2023-2027
 • Urvalsmall för ökad konkurrenskraft strategisk plan 2023-2027
 • Urvalsmall för ökad konkurrenskraft - minskad ammoniakavgång strategisk plan 2023-2027

Mallarna finns hämtas hos Jordbruksverket:

Webbbutik Strategisk plan 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Sex olika inriktningar på investeringsstödet

De finns sex olika inriktningar på stödet:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Växthus eller odlingstunnlar
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Täckdikning

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar innebär att projekt som uppfyller kraven för dessa ges extra poäng.

För de olika delåtgärderna har Länsstyrelsen Västerbotten gjort följande regionala prioriteringar:

Djurstallar eller inhysningssystem

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Behov av stöd.
 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2.
 • Prioriterad bransch - mjölkproduktion.

Lista på församlingar inom respektive stödområde, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Torkning och lagring efter skörd

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Behov av stöd.
 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2.
 • Prioriterad bransch - trädgård och potatis.

I Västerbottens regionala livsmedelsstrategi (sidan 12) hittar du en sammanfattning som prioriterar områdena:

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Växthus och odlingstunnlar

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Behov av stöd.
 • Livsmedel.

Ny teknik

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2.

Minskad ammoniakavgång

Inga regionala prioriteringar.

Ansökningomgångar

I Västerbotten kommer vi att ha tre ansökningsomgångar under 2024 för djurstallar eller inhysningssystem, torkning och lagring efter skörd, växthus eller odlingstunnlar, ny teknik och minskad ammoniakavgång.

Aktuella ansökningsperioder är

 • 1 januari–31 mars
 • 1 april–30 september
 • 1 oktober–31 december

Täckdikning

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Behov av stöd.
 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2.

Ansökningsomgångar för täckdikning

I Västerbotten kommer vi att ha fyra ansökningsomgångar under 2024.

Aktuella ansökningsperioder är

 • 1 januari–31 mars
 • 1 april–30 juni
 • 1 juli–30 september
 • 1 oktober–31 december

Viktigt om handläggningen

När ansökningsomgången är slut poängsätts och jämförs alla ansökningar. Ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Om din ansökan fått avslag på grund av att den hade lägre poäng och inte rymdes inom budgeten kan du skicka in en ny ansökan i en senare ansökningsomgång. Då ska du göra en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Alla uppgifter måste skickas in igen.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Du kan bara få stöd för utgifter från ansökningsdatum

Du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Vi kan bara handlägga kompletta ansökningar

Vi kan bara handlägga och besluta om kompletta ansökningar. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Kompletta ansökningar ger snabbare beslut.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss