Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden. I vissa län kan även kommuner ansöka.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Ansök om bygdemedel

Ansökningsperioden för Dorotea, Skellefteå, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner sträcker sig från 1 november till 31 januari.

I resterande kommuner; Bjurholm, Lycksele, Malå, Norsjö, Umeå, Vindeln, Vännäs och Åsele, är det möjligt att ansöka mellan den 15 maj och den 31 augusti.

Ansökan ska innehålla:

 • syfte med projektet
 • kostnads- och finansieringsbudget
 • senaste verksamhetsberättelse
 • senaste resultat- och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • protokoll där det framgår vilka som är firmatecknare
 • föreningens stadgar

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader.

Projektkostnader kan godkännas från och med att ansökan inkommer till Länsstyrelsen. Dock startar projektet då på egen risk.

Sök bygdemedel i Min ansökan

Du söker bygdemedel med hjälp av Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan Länk till annan webbplats..

Instruktion: Min ansökan Pdf, 558.8 kB.

Det går bra att logga in både via användarkonto och Bank-ID.

 1. Gör ansökan i Min ansökan Länk till annan webbplats. under Söker du projektfinansiering.
 2. Logga in med Bank-ID eller användarkonto.
 3. Välj Söker du projektfinansiering
 4. Du söker bygdemedel hos Länsstyrelsen Västerbotten
 5. Fyll i och skicka in i ansökan om bygdemedel i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 6. Missiv ska undertecknas av firmatecknare och skickas in i anslutning till ansökan om stöd. Detta gäller inte om ni loggat in/signerat med hjälp av Bank-ID och är firmatecknare.

Var kan jag söka bygdemedel?

Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom berörd bygd i följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. Alla kommuner utom Skellefteå och Vindeln har valt att begreppet omfattar hela kommunen. Vad gäller Skellefteå och Vindelns kommuner kan föreningsbidrag endast beviljas till investeringar inom avrinningsområdet till Skellefteälven respektive Umeälven.

Rekvirera medel

Rekvirering av medel sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt beslutet. Vid rekvirering:

 • Bifoga kostnadssammanställning och fakturakopior.
 • Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande.
 • Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska du i god tid ansöka om förlängd projekttid.

Utbetalning av bygdemedel kan endast ske till konto som står i föreningens namn.

För projekt från och med 2020

Har ert projekt beviljats under 2020 eller senare ansöker ni om utbetalning via e-tjänsten Min Ansökan.

Använd e-tjänsten i Min ansökan för att rekvirera bygdemedel Länk till annan webbplats.

Guide för att ansöka i e-tjänsten om utbetalning Pdf, 593.2 kB.

Bifoga kopior av fakturor i e-tjänsten eller

Eller posta fakturakopiorna till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

För projekt innan 2020

Har ert projekt beviljats före 2020 ansöker ni om utbetalning via denna länk.

Ansök via webbformulär som skrivs ut och skickas in

Skicka rekvireringen

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Märk din e-post med ”Rekvisition bygdemedel”.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig om ärendet. Sametinget är beslutar om medel. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Frågor om rennäringens bygdemedel? Kontakta rennäringshandläggare via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss