Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng. Mallar att fylla i till detta stöd är:

  • Budgetmall – Investeringsstöd strategisk plan 2023-2027
  • Urvalsmall för diversifiering strategisk plan 2023-2027

Mallarna finns hämtas hos Jordbruksverket:

Webbbutik Strategisk plan 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar innebär att projekt som uppfyller kraven för dessa ges extra poäng.

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag
  • Geografiskt område stödområde 1 och 2

Lista på församlingar inom respektive stödområde, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

I Västerbotten kommer vi att ha tre ansökningsomgångar under 2024

Aktuella ansökningsperioder är

  • 1 januari–30 april
  • 1 maj–31 augusti
  • 1 september–31 december

Viktigt om handläggningen

När ansökningsomgången är slut poängsätts och jämförs alla ansökningar. Ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Om din ansökan fått avslag på grund av att den hade lägre poäng och inte rymdes inom budgeten kan du skicka in en ny ansökan i en senare ansökningsomgång. Då ska du göra en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Alla uppgifter måste skickas in igen.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Du kan bara få stöd för utgifter från ansökningsdatum

Du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Vi kan bara handlägga kompletta ansökningar

Vi kan bara handlägga och besluta om kompletta ansökningar. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Kompletta ansökningar ger snabbare beslut.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen planerar inga utlysningar under 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss