Höga flöden i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

I Västerbottens län kan du söka stöd inom:

 • biologisk mångfald
 • retention av kväve och fosfor
 • övriga åtgärder.

Länsstyrelsen Västerbotten har gjort regionala prioriteringar för vissa områden inom stöden.

Biologiskt mångfald

Minimipoäng

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att prioritera områdena:

 • Prioriterat område - kustlandet
 • Prioriterade arter

Karta över Västerbotten med de södra delarna markerade.

Restaurering av våtmarker i odlingslandskap bör i första hand prioriteras i de delar av Västerbottens län som är markerats med grönt på kartan. Källa: Strategi för skydd och restaurering i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västerbotten, 2008.

 • Art: Violett guldvinge, artgrupp: fjärilar
 • Art: Brushane, artgrupp: fåglar
 • Art: Småfläckig sumphöna, artgrupp: fåglar
 • Art: Storspov, artgrupp: fåglar
 • Art: Tofsvipa, artgrupp: fåglar
 • Art: Nordslamkrypa, artgrupp: kärlväxter
 • Art: Ävjepilört, artgrupp: kärlväxter

Ansökningsomgångar

Ansökningarna hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024.

Retention av kväve och fosfor

Minimipoäng

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att prioritera områdena:

 • Prioriterat område – risk för övergödning.

Karta över riskområden för övergödning i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

Ansökningarna hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024.

Övriga åtgärder

Minimipoäng

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att prioritera området:

 • Prioriterat område sulfatjord.

Jordbruksblock inom riskområde för sura sulfatjordar i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

Ansökningarna hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2024.

Tillstånd för dina åtgärder

Du kan behöva tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Vattenverksamhet

Dispens för strandskydd

Dispenser och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss