Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vattenvårdsförbund i Västerbotten

I Västerbotten finns ett vattenvårdsförbund, Ume-Vindelälvens vattenvårdsförbund. Länsstyrelsen har en rådgivande roll i styrgruppen.

Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.

I Skellefteälven finns en samordnad recipientkontroll inom Skellefteå kommun, där kommunen sköter upphandling och utveckling av programmet.

Vattenråd i Västerbotten

I Västerbotten finns fem vattenråd och ett kustvattenråd. Länsstyrelsen ingår i styrgrupperna för vattenråden. Vi deltar och informerar på arrangemang och möten. Vattenråden har nätverk som alla är välkomna att gå med i.

Karta över vatten- och kustvattenråd i Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 679.6 kB.

Handledning för vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Ansök om medel

Vattenråd kan ansöka om medel för sin verksamhet hos Länsstyrelsen.

Kontakta oss för att få mall för ansökan, redovisning av beviljade medel och mall för verksamhetsplan och uppföljning.

Data och information om länets vatten

I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelserna tillgängliggör GIS-information via en geodatakatalog. Här finns resultat från inventeringar (vandringshinder och biotopkartering) för Västerbotten. En del data från VISS finns som GIS-skikt.

Länsstyrelsernas geodatakatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

I Västerbotten finns inga luftvårdsorganisationer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss