Civilt försvar

Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i arbetet som rör civilt försvar. Det gäller exempelvis utbildning, övning, planering och samordning mellan det civila och militära försvaret regionalt.

Planeringen för höjd beredskap kommer att ställa krav på samtliga aktörer, både offentliga och privata näringslivet, avseende bland annat förmåga till operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, robusthet och hantering av hemliga uppgifter.

Grundsyn

Planering av ett modernt totalförsvar är ett omfattande och prioriterat arbete under de närmaste åren. Att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är en förutsättning för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020.

​Samarbetet ska ske på många olika plan och omfattar en rad samhällsområden: under högsta beredskap är totalförsvaret all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Planering för totalförsvar är därför en angelägenhet för alla aktörer i samhället.

Kontakt