Högre regional grundsyn för totalförsvaret i Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro län samt Militärregion Väst under perioden 2017–2020

Dokumentet är framtaget gemensamt av dessa fem myndigheter. Det är en tillämpning och anpassning av den nationella grundsynen (MSB-Försvarsmakten) från 2016. Med högre regional grundsyn menas övergripande och principiella frågor som är gemensamma för helheten mellan de fyra länen och Militärregion Väst. Det handlar om förberedelser för höjd beredskap och krig, särskilt kring ledning, samordning och vissa prioriteringsfrågor. Dokumentet är utarbetat mot bakgrund av att länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Det bör understrykas att den högre regionala grundsynen uttrycker vad, men inte hur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__6&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss