Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Personer som säljer sex/sex mot ersättning

I Värmland finns det personer som säljer sex och personer som köper sex. Vi möter dem på olika platser i samhället. Vi som arbetar med människor behöver ha mer kunskap och tillfälle att reflektera över hur vi ska möta dem på bästa sätt.

Därför samordnar Länsstyrelsen ett resursteam som kan bistå kollegor i länet med kompetens och konsultationer.

Resursteam Värmland - Prostitution och människohandel för sexuella ändamål (PDF) Pdf, 37.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning Länk till annan webbplats.

Kartläggning av Värmlands läns stödstrukturer för personer i prostitution 2021 (PDF) Pdf, 851.3 kB.

SamtalsAkuten och Krismottagningen för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland har en verksamhet som kallas KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) Värmland. KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och behöver hjälp för att hen köper sexuella tjänster. Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga, den som söker oss hör själv av sig via kastvarmland@karlstad.se eller 0200-290 900 inget remissförfarande.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Kampanjer på regional nivå

Kampanjen Unga våldsutövare är en del i en kampanjserie som Länsstyrelsen genomför i samverkan med nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer. Kampanjen Unga våldsutövare syftar till att uppmärksamma unga män i åldern 18-25 om var de kan hitta stöd för att bryta våldsutövande och har ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som landningssida.

Affischer - Unga våldsutövare Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.


Sexuella trakasserier har förekommit i alla tider, studentvärlden är inget undantag. Vid Karlstads universitet kan studenthälsan vittna om att det sker, till exempel i samband med introduktioner, fester och andra aktiviteter där alkohol finns inblandat. Målet är att stoppa sexuella trakasserier genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Vi behöver din hjälp. För att bidra till detta har Karlstad Studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland kampanjen Not cool.

Not cool - stopp för sexuella trakasserier (kau.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro tillsammans med Polisregion Bergslagen och Sveriges åkeriföretag arbetar tillsammans för att öka förståelsen och kunskapen om kriminalitet som finns både på vägarna och utmed dem. Ett samarbete för att uppmärksamma och få fler att tipsa polisen om all kriminalitet på våra vägar – allt från prostitution och människohandel till dieselstölder och vägpirater.

Kampanjfilmen visar olika situationer där allmänheten ringer in till polisen och tipsar om människohandel och prostitution. Syftet med kampanjfilmen är att öka förståelsen och kunskapen om kriminalitet som finns både på vägarna och utmed den. Misstänker du människohandel och prostitution? Tipsa polisen anonymt på 114 14.

Informationsfilmen på Youtube Länk till annan webbplats.

Informationsblad (PDF) Pdf, 142.2 kB.

Vykort (PDF) Pdf, 150.8 kB.

I februari 2018 lanserades ett digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kom från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första hand till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. De har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Men det kräver att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

– Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

– Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Kampanjen Somliga tror är nu avslutad men materialet finns här att ta del av och sprida. Kampanjen uppmärksammar allmänheten på attityder kring sexköp. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan.

Bakom kampanjen står Samhällsråd Värmland med Länsstyrelsen Värmland, Landstinget Värmland, Region Värmland samt Polisen.

Kampanjmaterial, webbplats och idéer har tagits fram i samarbete med studenter från Brobygrafiska Utbildning i Sunne (Alice Cronström Hedquist, Kristina Eixenberger, Alexander Eriksson samt Wilhelm Forsnäsgård).

Affisch 1, (PDF) Pdf, 38.9 MB.
Affisch 2, (PDF) Pdf, 21.3 MB.
Affisch 3, (PDF) Pdf, 24 MB.

Ta ställning och hjälp oss ändra synen på sexköp. Använd #somligatror i dina sociala medier för att sprida kampanjen. Ladda gärna ner materialet och sprid våra bilder i sociala medier.

Om du misstänker sexköp och/eller människohandel: tipsa eller anmäl till Polisen på 114 14 – du får vara anonym.

Om du misstänker att personen är under 18 år eller har barn som är under 18 år vänder du dig till socialtjänsten i din kommun.

#BORTFÖRD

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

#BORTFÖRD är ett samarbete mellan Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att motverka att barn och unga förs ur landet mot sin vilja och utsättas för bland annat tvångsäktenskap.

#BORTFORD Länk till annan webbplats.

#metoo

#metoo Länk till annan webbplats. satte igång en förändring. De uppror och rörelser som startade under hösten 2017 får inte försvinna i tomma intet. 12 000 000 gånger användes hashtaggen #metoo under första dygnet. Vi tänker inte låta rösterna tystna.


Utsatt för våld i nära relationer - få hjälp nu!

 

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region Bergslagen som innefattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag om prostitution och människohandel. I regionkoordinatorns arbetsuppgifter ingår bland annat att

  • bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.
  • synka arbetet mot prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som sker på nationell nivå genom kontinuerlig kontakt med den nationella samordnaren mot prostitution och människohandel hos Jämställdhetsmyndigheten.
  • länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans.

Kontaktuppgifter till regionkoordinator

Elin Eklöf, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Bergslagen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen, Familjevåldsenheten, Karlstads kommun

Telefon: 054 540 85 66 samt 070 020 84 590
E-post till Elin Eklöf

Kontakt