Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Kort sammanfattning

 • Det oroliga världsläget med hög inflation och höga bolåneräntor samt hyreshöjningar gör att många väljer att avvakta med att byta bostad. Effekten blir att efterfrågan sjunker och skapar en troligt tillfällig balans på bostadsmarknaden.
 • Andelen hushåll med låg ekonomisk standard ökar i Värmland från en redan hög nivå. Endast tre kommuner ligger lägre än riksgenomsnittet. Frågan är hur utsatta grupper som lever på marginalen kommer att påverkas om det svaga ekonomiska läget blir långvarigt.
 • Rekordmånga lägenheter färdigställdes under 2022. Samtidigt spår majoriteten av länets kommuner en tydlig nedgång på byggfronten. Endast tre av länets kommuner uppger att de tror på en fortsatt bibehållen volym vad gäller byggandet av bostäder kommande år.

Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2023 Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Samtliga länsstyrelser har även i uppdrag att ge kommunerna stöd och råd i arbetet med att motverka bostadslöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. Länsstyrelserna ser uppdraget som en del av arbetet med att stötta kommunerna i frågor som rör bostadsförsörjning.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss