Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av djur som hålls av människan. Du kan anmäla via telefon, brev eller webbanmälan. Du har rätt att vara anonym när du anmäler.

Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Vanliga frågor och svar om anmälan

Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som kan bli offentlig. Det innebär att alla som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem du är om du lämnar uppgifter till oss så som ditt namn, e-postadress eller liknande. Därför ska du inte använda formuläret här på webbplatsen för att skicka in uppgifterna om du vill vara anonym.

Istället kan du ringa till Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-224 71 20 utan att ange ditt namn och att du vill göra en anonym anmälan.

Om Länsstyrelsen ska kunna ta emot din anmälan måste du fylla i de obligatoriska fälten i webbanmälans formulär, dessa uppgifter är markerade med (*). För att kunna utföra en djurskyddskontroll måste djurhållarens namn och adress framgå samt vart djuren finns.

Lämna så utförlig information som möjligt om djurens förhållanden samt andra uppgifter som kan vara betydelsefulla för att utföra en djurskyddskontroll. Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter kan Länsstyrelsens djurskyddshandläggare tyvärr inte göra någon kontroll av djurhållningen.

Lagstiftningens krav kan ibland skilja sig från personliga åsikter om hur djur ska skötas. Ungefär hälften av de anmälningar som kontrolleras per år är obefogade och det kan konstateras att djurhållningen uppfyller lagkraven. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer lägger en stor del av sin arbetstid på dessa kontroller, tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring då först och rådgör med en djurskyddshandläggare. En anmälan som kommer till Länsstyrelsen prioriteras olika beroende på hur allvarlig den är.

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Värmlands län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur, kontakta i stället polisen för anmälan om djurplågeri, på telefonnummer 114 14.

Tänk på följande om du vill vara anonym

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.

Gör din anmälan så här

  1. Fyll i uppgifter i vår webbanmälan nedan eller ring djurskyddstelefonen 010-224 71 20 måndag-fredag kl. 09-12.
  2. Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.
  3. Lämna så utförlig information som möjligt om djurens förhållanden samt andra uppgifter som kan vara betydelsefulla för att utföra en djurskyddskontroll.

WebbanmälanHar djuret tillgång till? (flera alternativ kan väljas)
Har djuret tillgång till? (flera alternativ kan väljas)


Maxgräns på alla filer sammanlagt är 10 Mb. Behöver du skicka större, skicka e-post till djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se och begär Filskick.


Om du vill, fyll i dina kontaktuppgifter. Länsstyrelsen kan då komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter. Tänk på att inskickat formulär blir en inkommen handling till myndigheten. Vill du vara anonym ska du inte fylla i kontaktuppgifter.
Om du vill, fyll i dina kontaktuppgifter. Länsstyrelsen kan då komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter. Tänk på att inskickat formulär blir en inkommen handling till myndigheten. Vill du vara anonym ska du inte fylla i kontaktuppgifter.
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss