Försäljning av djur

Länsstyrelsen säljer en del djur som vi har omhändertagit. Här listar vi de omhändertagna djur som vi för tillfället har ute till försäljning eller till överlåtelse.

Så här går det till vid försäljning av djur

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet för att se till att djurskyddsbestämmelserna följs.

Det händer att länsstyrelsen omhändertar djur som vi sedan säljer. Vi säljer inte djuren till högstbjudande utan bara om vi ser att det finns en lämplig köpare. Först gör vi en samlad bedömning av de intresseanmälningar som kommer in, där vi tar hänsyn till lämplighet, kontrollerar eventuell djurskyddshistorik, jäv eller bulvanförhållanden och om det finns något tidigare beslut på den intresserade, enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. När allt detta kontrollerats gör vi bedömningen om du kan få köpa ett djur från oss.

Länsstyrelsen har rätt att pröva och neka alla intresseanmälningar som kommer in om vi bedömer att kraven vi ställt upp inte uppfylls. Det kan även hända att vi säljer djur innan sista dagen för intresseanmälan löpt ut om vi hittar ett lämpligt hem tidigare.

Djuren säljs i befintligt skick

Om djuret är veterinärbesiktat kan köparen få ta del av den. Vi har normalt ingen annan information att ge om djuret än den information som finns i annonsen. Djur som vi sålt kan inte återlämnas till Länsstyrelsen.

E-post när vi har djur till försäljning eller överlåtelse

Vill du få e-post från oss när vi har djur till försäljning eller överlåtelse så anmäler du din e-post i fältet nedan. Du kan när som helst avsluta utskicken.

Hantera prenumeration

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss