Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Förlustanmälan - borttappade föremål och försvunna husdjur, Polisen Länk till annan webbplats.

Hundar och katter ska vara märkta och registrerade

Hundar och katter som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och vara registrerade i Jordbruksverkets register.

Hundregistret, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kattregistret, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom detaljplanerat område krävs tillstånd från polisen.

Råd för dig som kattägare

Länsstyrelsen vill passa på att uppmana alla hund- och kattägare att låta Id-märka, och registrera, sina djur. På så vis kan bortsprungna djur hitta hem. Glöm inte att uppdatera dina ägaruppgifter i registret när de ändras, till exempel när du flyttar eller byter telefonnummer.

Låt kastrera din katt om den inte ska användas i avel. Okastrerade katter vandrar långt och hittar inte alltid hem.

Tänk också på att aldrig mata in katter som du inte äger, katter äter på bästa restaurangen och stannar kvar.

Varför omhändertas vissa katter och hundar och vad händer sedan?

Varje ärende har sin historia men generellt kan man säga att redan innan djur, ofta katter, omhändertas av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med att söka efter känd ägare. Det är inte alltid en anmälan om en katt utan känd ägare leder till ett omhändertagande, det beror på omständigheterna kring just den katten. Många katter får hjälp av privatpersoner och ideella organisationer att hitta hem.

Länsstyrelsen använder Facebook som en väg för att hitta djurets ägare. Om ingen ägare hör av sig fattar Länsstyrelsen ett beslut utifrån djurets fysiska och mentala hälsotillstånd om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. I de allra flesta fall är det möjligt att besluta om omplacering av djuret.

Länsstyrelsen har huvudansvaret enligt djurskyddslagen att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. Det är alltså Länsstyrelsen som beslutar och verkställer beslut att ställa upp och omplacera omhändertagna djur. Länsstyrelsen har ett nära samarbete med djurhemmen. Det allra vanligaste är att djuren överlåts till det djurhem där de hålls under uppställningstiden.

Vill du ta hand om ett djur kan du kontakta något av länets djurhem. För varje djur de placerar ut bereds en ny plats för ett nytt djur att få hjälp.

Via Länsstyrelsen Värmland på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ofta även se en bild på det omhändertagna djuret.

Kontakta Länsstyrelsen om du är ägare

Om du är ägare till ett omhändertaget djur är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående på djurskyddstelefonen 010-224 71 20 eller djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss